Fiscale coronareserve mogelijk!

Verwacht u in 2020 door de coronacrisis een verlies? Het kabinet heeft besloten dat bij hoge uitzondering u het verwachte verlies al in 2019 mag aftrekken. Daarvoor dient het verwachte verlies wel verband te houden met de coronacrisis.

Opvoeren Coronareserve

Indien u een verlies verwacht in 2020 door de coronacrisis, dan is het mogelijk om een zogenaamde Corona-reserve te vormen en op te nemen op de balans van 2019. Middels deze fiscale faciliteit wil het kabinet voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen. Deze coronareserve voorkomt dat u nu over 2019 vennootschapsbelasting verschuldigd bent, terwijl u deze liquiditeiten hard nodig hebt.

Een nadere voorwaarde voor het vormen van een coronareserve, is dat de coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van uw onderneming in 2019. Door het vormen van een coronareserve kan de winst over 2019 lager uitvallen, hiervoor is het mogelijk een lagere nadere voorlopige aanslag 2019 aan te vragen bij de Belastingdienst. Het grote voordeel is dat op deze manier de verliesverrekening een stuk sneller plaatsvindt dan normaal. Aangezien u normaal uw verlies over 2020 pas kan verrekenen met eerdere jaren op het moment dat de aangifte 2020 gereed is en u een definitieve aanslag 2019 heeft ontvangen. Normaliter is dat niet eerder dan in de eerste maanden van 2021.

Tevens dient u er rekening mee te houden dat de gevormde coronareserve in 2019 uiterlijk in het boekjaar van 2020 volledig in de winst dient te worden opgenomen. Dit is wat ons betreft een logische voorwaarde, aangezien de vorming van de coronareserve betrekking heeft op het resultaat over het jaar 2020.

Inmiddels is ook bekend hoe de coronareserve dient te worden verwerkt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019. De zogenaamde coronareserve dient te worden verwerkt onder de rubriek overige fiscale reserves in de aangifte.

De nadere voorwaarden voor het vormen van een fiscale coronareserve zijn middels een beleidsbesluit nader uitgewerkt en inmiddels gepubliceerd.

Deze maatregel komt dus bovenop de mogelijkheid om de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020 te verlagen. Ook die maatregel geeft ondernemers ruimte in hun liquiditeit.

Tot slot

Mocht u zich afvragen of u de mogelijkheid heeft tot het vormen van een coronareserve en de verliesverrekening derhalve naar voren kunt halen? Neemt u vooral contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren