Betaal geen rente aan de Belastingdienst: doe aangifte of vraag voorlopige aanslag aan!

Voor particulieren en vennootschappen waarbij boekjaren gelijk lopen met kalenderjaren is het van belang om tijdig aangifte te doen of een voorlopige aanslag aan te vragen om belastingrente te voorkomen. Voor de vennootschapsbelasting is dit inmiddels 10% en voor de inkomstenbelasting (en overige belastingen) is dit 7,5%. De percentages van belastingrente zijn dus erg hoog geworden.

Indien u een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2023 met dagtekening  vóór 1 juli a.s. ontvangt, bent u over het verschuldigde bedrag geen belastingrente verschuldigd.

Als u tijdig een verzoek voor een voorlopige aanslag doet, kunt u belastingrente voorkomen. Als u vóór 1 mei a.s. om een voorlopige aanslag verzoekt, zou geen belastingrente berekend moeten worden, ook indien u de (voorlopige) aanslag pas na 1 juli a.s. ontvangt. De Belastingdienst dient namelijk binnen 8 weken te reageren op een dergelijke verzoek, maar die termijn wordt niet altijd gehaald.

Het doen van aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei voorkomt ook de heffing van belastingrente, terwijl voor de vennootschapsbelasting vóór 1 juni aangifte gedaan moet zijn om belastingrente te voorkomen.

Indien het boekjaar van uw vennootschap niet gelijk loopt met het kalenderjaar, is het van belang om in de eerste vier maanden na het einde van het boekjaar om een voorlopige aanslag te verzoeken. Op die manier wordt onnodige belastingrente vermeden.

Uiteraard dient u de (voorlopige) aanslag binnen de betalingstermijn te voldoen. Doet u dat niet, dan bent u invorderingsrente verschuldigd.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem vooral contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren