Update coronacrisis: uitstel van betaling en de belasting- en invorderingsrente

Sinds de coronacrisis zijn diverse fiscale maatregelen in het leven geroepen. Zo kan er vanaf 16 maart 2020 door ondernemers bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor diverse belastingsoorten. Wie dit heeft gedaan, kreeg automatisch drie maanden uitstel van betaling. Wij schreven eerder al uitgebreid over het verzoek uitstel van betaling, in dit artikel beschrijven wij de laatste stand van zaken met betrekking tot het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling en de belasting- en invorderingsrente.

 

Uitstel van betaling

Ondernemingen die als gevolg van de coronacrisis in betalingsmoeilijkheden komen, kunnen bij de belastingdienst tot 1 oktober 2020 een verzoek indienen voor een kortdurend bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Dit uitstel geldt dan voor een periode van 3 maanden (dit uitstel kan ook aangevraagd worden om een reeds verleend uitstel te verlengen).

Het verlengen van een reeds verleend uitstel is alleen mogelijk wanneer de ondernemer niet in staat blijkt te zijn om zijn betalingsverplichtingen na te komen die opkomen na afloop van de termijn van het kortdurend uitstel.

Het verleende uitstel eindigt in alle gevallen per 31 december 2020. Per die datum eindigt ook het soepele beleid voor betaalverzuimboetes.

Per begin 2021 dienen de ondernemers de opgebouwde belastingschulden af te lossen in 24 gelijke maandelijkse termijnen. In december 2020 zal de belastingdienst met een betalingsregeling komen. Voor de belastingschuld hoeft geen zekerheid te worden gesteld. Ook zullen belastingteruggaven niet worden verrekend met belastingschulden die onder de aflossingsregeling vallen.

Wanneer een ondernemer niet in staat blijkt te zijn om de opgebouwde belastingschuld binnen de gestelde termijn van 24 maanden af te lossen, zal op individueel niveau maatwerk worden geleverd.

 

Belasting- en invorderingsrente

De invorderingsrente voor alle belastingschulden zijn sinds 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Oorspronkelijk had het kabinet aangegeven dat de verlaging van het rentepercentage zou gelden tot 1 oktober 2020. Het kabinet heeft nu aangegeven dat de verlaging van het percentage van de invorderingsrente zal gelden tot 31 december 2021. Het kabinet heeft dit besloten zodat ondernemers zo min mogelijk met rentekosten worden geconfronteerd bij het aflossen van de opgebouwde belastingschulden.

De belastingrente is sinds 1 juni 2020 verlaagd naar een percentage van 0,01% (voor de inkomstenbelasting is dit percentage pas verlaagd per 1 juli 2020). In tegenstelling tot de invorderingsrente wordt de verlaging van de belastingrente niet gecontinueerd na 1 oktober 2020. De wetgever stopt de verlaging van de belastingrente om zo de belastingplichtigen te prikkelen tijdig aangifte te doen. Per 1 oktober 2020 zal voor alle belastingsoorten een belastingpercentage gelden van 4%, dit geldt ook voor de vennootschapsbelasting. Bij de vennootschapsbelasting werd voorheen 8% belastingrente in rekening gebracht. Deze versoepeling van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal gelden tot 31 december 2021.

Indien u vragen heeft over uitstel van betalingen of de belasting- en invorderingsrente of één van de andere Corona-maatregelen, neem dan vooral contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren