150 km-grens 30%-regeling niet in strijd met EU-recht

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de 150km-grens van de 30%-regeling niet in strijd is met het EU-recht. Dit betekent dat buitenlandse werknemers die in Nederland gaan werken enkel de 30% regeling kunnen toepassen, indien zij meer dan twee derde van de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling op meer dan 150km van de Nederlandse grens woonden.

De 30%-regeling is een forfaitaire regeling als tegemoetkoming voor kosten in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten). De werkgever mag aan deze werknemers 30% van hun loon onbelast vergoeden. Op 1 januari 2012 is de toenmalige regeling aangescherpt met de voorwaarde dat de werknemers ten minste twee derde van de 24 maanden voorafgaand aan de Nederlandse werkzame periode op meer dan 150km van Nederland dienden te wonen. Hierop zijn verschillende procedures gestart over de vraag of deze voorwaarde in strijd was met het Europese recht. Werkgevers kunnen aan werknemers die de 30%-regeling niet toe kunnen passen de werkelijke extraterritoriale kosten onbelast vergoeden.

Het Europese Hof van Justitie oordeelde eerder dat de regeling niet in strijd is met het EU-recht, tenzij systematisch sprake zou zijn van een duidelijke overcompensatie ten opzichte van de daadwerkelijk door de buitenlandse werknemer gemaakte extraterritoriale kosten.

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat van een dergelijke overcompensatie geen sprake is, omdat de wetgever het percentage van 30 heeft gebaseerd op feitelijk onderzoek en getracht heeft dit aan te laten sluiten bij de werkelijke gemaakte kosten.

Dit betekent dat werknemers die meer dan 8 van de 24 maanden voorafgaand aan hun dienstbetrekking in Nederland binnen 150km van de Nederlandse grens hebben gewoond niet meer in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Aan deze werknemers kunnen wel hun werkelijke extraterritoriale kosten onbelast worden vergoed. De overige ingekomen werknemers kunnen nog wel aanspraak maken op de 30%-regeling.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren