6,2 miljoen euro voor schonere binnenvaart in Rijnmond

Binnenvaartschippers, die rondom het Rotterdamse havengebied varen, kunnen per 1 juli subsidie aanvragen voor maatregelen die de uitstoot van hun schip verminderen. De provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam investeren samen 6,2 miljoen euro in een schonere binnenvaart. De maatregelen dragen bij aan een betere luchtkwaliteit in de regio.

Het stimuleren van schonere scheepvaart is belangrijk voor de regio: ongeveer een kwart van de NOx-concentratie en circa 13% van de fijnstofconcentratie is afkomstig van de uitstoot door schepen die in en rond de Rotterdamse haven varen. Om economische groei te kunnen blijven stimuleren en een aantrekkelijker leef- en vestigingsklimaat te creëren, zijn maatregelen nodig om deze uitstoot te verminderen.

Vaardagen
Nederlandse binnenvaartschippers, met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling ‘Milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland’. Aanvragers moeten jaarlijks ten minste tien dagen in het werkgebied actief varen. De subsidie bedraagt maximaal tussen de 100 en 150 euro per kilowatt, afhankelijk van het motorvermogen, de effectiviteit van de maatregelen en aantal actieve vaardagen in de regio. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen zoals LNG, komen in aanmerking voor subsidie. Ze moeten dan wel de NOx-uitstoot met ten minste 2,0 gram per kilowattuur verminderen en binnen zes maanden na toekenning van de subsidie (vóór 1 januari 2015) en voor tenminste vijf jaar in gebruik zijn.

Hoe groter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie. Bij aanschaf van bijvoorbeeld een scr-katalysator kunnen aanschaf, onderhoudskosten en verbruikskosten worden gesubsidieerd. HME, de brancheorganisatie van maritieme toeleveranciers, gaat de regeling in opdracht van de provincie Zuid-Holland namens de drie partijen uitvoeren.

Meer informatie is te vinden op www.noxvrij.nl.

Europese normen
Nederland moet in 2015 voldoen aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Om aan die normen te kunnen voldoen is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gestart en zijn gelden beschikbaar gesteld voor regionale luchtkwaliteitsmaatregelen. De subsidieregeling maakt deel uit van het Regionaal samenwerkingsproject Verkeer en Luchtkwaliteit, één van de projecten uit het Provinciaal Actieprogramma Luchtkwaliteit. Hierin werken provincie, stadsregio en gemeenten samen aan schonere lucht door met andere partijen te zoeken naar vormen van schoner verkeer en een schonere industrie.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren