Actualisering kwalificatielijst buitenlandse samenwerkingsverbanden

In het zogenoemde kwalificatiebesluit (Besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M (Stcrt. 2009, 19749)) worden de kaders aangegeven waarbinnen de Belastingdienst toetst of een buitenlands samenwerkingsverband of buitenlandse rechtsvorm (hierna: samenwerkingsverbanden) voor de Nederlandse belastingheffing al dan niet als transparant wordt aangemerkt.

Op de site van de Belastingdienst is een lijst opgenomen met de eerder beoordeelde samenwerkingsverbanden (de zogenoemde kwalificatielijst). Aan deze kwalificatielijst zijn 15 samenwerkingsverbanden toegevoegd. Het betreft:

Bahrein: Single Person Company (SPC)
Belize: Society Anonyme/Sociedad Anonima (SA)
Britse Maagdeneilanden: Company limited by shares (Ltd.)
Hong Kong: Company limited by shares (Ltd. by shares)
Ierland: Company limited by shares (Ltd. by shares)
Japan: Godo Kaisha (GK)
Kenia: Company limited by shares (Ltd. by shares)
Luxemburg: Société en Commandite par Actions (SCA)
Mongolië: Limited Liability Company (LLC)
Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E.)/Dubai: Company limited by shares (Ltd. by shares)
de Verenigde Staten (V.S.)/Delaware: Corporation (Corp.)
V.S./Florida: Corporation (Corp.)
V.S./Kentucky: Limited Liability Company (LLC)
V.S./New York: Corporation (Corp.)
V.S./Virginia: Limited Liability Company (LLC)

Ook is een aantal bestaande kwalificaties verplaatst of aangepast. Dit houdt verband met de alfabetische volgorde, het aanpassen van landen aan de Nederlandse benaming en overige grammaticale verbeteringen. Met deze aanpassingen wordt geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren