Belangrijkste wijzigingen in aangenomen pakket Belastingplan 2024

In de nacht van 26 op 27 oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2024, de Fiscale verzamelwet 2024 en de Wet minimumbelasting 2024. Eerder schreven we al een nieuwsbericht over het ingediende pakket Belastingplan 2024 op Prinsjesdag. In dit nieuwsbericht geven we de belangrijkste wijzigingen van het Belastingplan 2024 weer die door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

 

Particulieren

Tarieven box 2 en box 3

De tarieven in box 2 en box 3 worden per 1 januari 2024 verder verhoogd. Het toptarief in box 2 wordt verhoogd van de voorgestelde 31% naar 33%. Het tarief in box 3 wordt verder verhoogd van de voorgestelde 34% naar 36%.

Heffingskortingen

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt in negen stappen afgebouwd, ook voor ouders met kinderen die na 31 december 2024 worden geboren. Verder wordt de afschaffing en uitfasering van de IACK met twee jaar uitgesteld, van 2025 naar 2027. De IACK wordt daarmee in 2035 volledig afgeschaft.

30%-regeling

Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling versoberd. De 30%-regeling houdt in dat een werkgever onder voorwaarden 30% van het loon belastingvrij kan uitbetalen aan een werknemer uit een ander land die in Nederland komt werken (onder nadere voorwaarden). De beschikking voor deze regeling geldt maximaal 60 maanden, oftewel 5 jaar. Vanaf 2024 wordt deze regeling versoberd. In de eerste 20 maanden wordt de vergoeding gesteld op ten hoogste 30% van het belastbare loon, in de daaropvolgende 20 maanden ten hoogste 20% van het loon en de daaropvolgende 20 maanden 10% van het loon. Voor werknemers die in 2023 al een beschikking hebben, geldt een overgangsregeling.

Vrijstelling groene beleggingen

Vanaf 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar €30.000 per belastingplichtige (dit is nu € 65.072).

 

Ondernemers/ondernemingen

Excessief lenen

Het maximumbedrag voor excessief lenen bij de eigen bv wordt vanaf 2024 verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. DGA’s met een schuld aan de eigen bv van meer dan € 500.000 komen dus per 31 december 2024 mogelijk in aanraking met de wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Per eind 2023 geldt nog een grens van € 700.000.

MKB-winstvrijstelling

Het percentage van de mkb-winstvrijstelling wordt verlaagd naar 13,31% (huidig percentage is 14%), in plaats van de eerder voorgestelde 12,7%.

Inkoopfaciliteit dividendbelasting

De inkoopfaciliteit in de dividendbelasting vervalt per 2025. Nu is de inkoop van aandelen nog onder voorwaarden vrijgesteld, vanaf 2025 wordt dit hetzelfde als het uitkeren van dividend belast.

Giften vanuit de vennootschap

De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor niet-zakelijke giften onder de € 100.000 wordt niet afgeschaft. De aftrek blijft dus ten hoogste 50% van de winst met een maximum van €100.000.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt vanaf 1 januari 2025 aangepast. De eerste € 1,5 miljoen van het onderneming blijft volledig vrijgesteld (dit is nu €1,2 miljoen). Daarboven is vanaf 1 januari 2025 75% van het ondernemingsvermogen vrijgesteld, in plaats van het eerder voorgestelde percentage van 70% (dit is nu 83%).

 

Overige wijzigingen

Recht tot inzage

Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige kan een verzoek doen tot inzage in zijn of haar fiscale dossier. De inspecteur beslist hierop met een voor bezwaar vatbare beschikking, waardoor er ook een mogelijkheid tot bezwaar en beroep open staat. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt bij een dergelijke inzage niet. De beoogde inwerkingtreding is 31 december 2025.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren