Belastingdienst zoekt verzwegen vermogen

Onlangs heeft de Belastingdienst weer 650 brieven naar rekeninghouders van een Zwitserse bank gestuurd. Ook doet de Belastingdienst nog onderzoek naar de Panama Papers. Doordat de internationale uitwisseling van inlichtingen de komende jaren zal toenemen, zal nog meer informatie over verzwegen vermogen naar boven komen. Hoe gaat u hiermee om? Wat kunt u doen?

 

Inkeren – de vrijwillige verbetering

Indien u abusievelijk bent vergeten om (buitenlands, maar ook binnenlands) vermogen op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting, dan kunt u gebruik maken van de inkeerregeling. U kunt alleen gebruik maken van de inkeerregeling als de Belastingdienst nog niet bekend is met dit vermogen.

Bij het gebruiken van de inkeerregeling neemt u (of uw adviseur) contact op met de Belastingdienst om aan te geven dat er vermogen in uw aangifte heeft ontbroken. De Belastingdienst stuurt hierop een vragenbrief waarin zij meer informatie vraagt over de aard en omvang van het vermogen. Vervolgens zal in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd welk bedrag aan belasting, belastingrente (en/of heffingsrente) en boete u verschuldigd bent. Indien u vermogen uit een erfenis heeft ontvangen, is er mogelijk naast inkomstenbelasting nog erfbelasting/successieheffing verschuldigd.

 

Voordeel inkeerregeling

Een aantal jaren geleden was u bij gebruikmaking van de inkeerregeling geen of slechts in beperkte mate een boete verschuldigd. De afgelopen tijd is de inkeerregeling steeds verder versoberd. Sinds 1 juli 2016 bedraagt de boete zelfs 120% van de verschuldigde belasting over vermogen. Echter, wanneer de Belastingdienst zelf uw vermogen op het spoor komt, kan de boete oplopen tot 300%. In bepaalde gevallen bestaat dan zelfs de kans op strafrechtelijke vervolging.

De staatssecretaris van Financiën heeft al aangekondigd dat de inkeerregeling binnenkort wordt afgeschaft. Dit betekent dat het niet meer mogelijk zal zijn om onder gunstige voorwaarden schoon schip te maken. Het is de verwachting dat door de toename van internationale informatie-uitwisseling het niet meer nodig is om ‘zwartspaarders’ deze mogelijkheid te bieden. Ook dwingen steeds meer banken hun cliënten om in te keren door verklaringen te laten tekenen, aan te kondigen dat ze informatie met belastingautoriteiten zullen uitwisselen of bankrekeningen met (vermoedelijk) zwart geld te sluiten.

 

U ontvangt een vragenbrief

Indien u een vragenbrief heeft ontvangen, is het meestal niet meer mogelijk om van de inkeerregeling gebruik te maken. Wij raden in die gevallen over het algemeen aan om openheid van zaken te geven. Indien er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de boete nog worden gematigd. Wij raden u aan om contact te leggen met een belastingadviseur. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Mocht u hierover vragen hebben, dan vernemen wij die graag. Wij kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over uw rechten en plichten.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren