De Innovatiebox vraagt ook uw aandacht!

Past u de innovatiebox al wel of nog niet toe, er zijn kansen en aandachtspunten voor iedereen.Onze infographic geeft u snel duidelijkheid over uw situatie. Hieronder gaan wij uitgebreider op de situatie in. Onze flyer met deze informatie treft u hier aan.

Innovatiebox: hoe zat het ook weer
De innovatiebox is een regime in de vennootschapsbelasting waarbij winsten die voortkomen uit innovatieve activiteiten worden effectief belast tegen een tarief van slechts 5% in plaats van de normale tarieven van 20%/25%. Om als innovatieve activiteiten te kwalificeren dient sprake te zijn van een S&O-verklaring (WBSO), patenten/octrooien of kwekersrechten.

Wat gaat er veranderen?
Per 2017 zal de innovatiebox naar verwachting worden aangepast als gevolg van het BEPS Action Plan van de OESO en de ontwikkelingen binnen de EU. Op Prinsjesdag 2016 zal duidelijk worden hoe de regeling eruit komt te zien.

Echter, voor ondernemingen die vóór 1 juli 2016 een ruling voor de innovatiebox hebben afgesloten, kunnen de huidige regeling hoogstwaarschijnlijk tot 1 juli 2021 blijven toepassen. Wij adviseren daarom in veel gevallen om nog snel de huidige ruling te verlengen.

De verwachte wijzigingen van de innovatiebox zien op de kwalificerende immateriële activa (IP) en op de kwalificerende voordelen. Op basis van de ontwikkelingen bij de OESO zal enkel het volgende IP blijven kwalificeren:

  1. IP beschermd door een patent of een vergelijkbaar recht (inclusief kwekersrechten).
  2. Software beschermd door copyright.
  3. IP met een certificaat van het innovatieve gehalte, waarbij gedacht kan worden aan de huidige S&O-verklaring (WBSO). Deze categorie geldt alleen voor het MKB, waarbij als MKB ondernemingen worden aangemerkt met een omzet op groepsniveau van minder dan € 50 miljoen én de omzet behaalt met de kwalificerende IP van de onderneming zelf minder dan € 7,5 miljoen bedraagt. Hierbij geldt een gemiddelde op basis van 5 jaar.

De kwalificerende voordelen veranderen op basis van de ‘nexus approach’. Dit betekent dat wordt uitgegaan van de ontwikkelkosten op het niveau van de belastingplichtige om te beoordelen waar de waardecreatie met betrekking tot het IP plaatsvindt. Als voorbeeld van niet-kwalificerende ontwikkelkosten noemt de OESO de kosten van contract-R&D uitgevoerd door groepsentiteiten.

Wat moet u doen?
Wij adviseren aan de hand van uw situatie het volgende:

  • Als u de innovatiebox nog niet toepast, maar daar wel recht op hebt, raden wij aan om zo snel mogelijk een ruling met de Belastingdienst te sluiten over de toepassing van de innovatiebox in uw geval.
  • Als u de innovatiebox toepast, maar niet al uw IP beschermd is met patenten/octrooien (of copyright voor software) én u niet als MKB kwalificeert, raden wij aan om met de Belastingdienst te overleggen om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021. Een aandachtspunt vormt in dat geval ook welke gevolgen de ‘nexus approach’ in uw geval heeft.
  • Als u de innovatiebox toepast en al uw IP is beschermd met patenten/octrooien (of copyright voor software), raden wij aan om te beoordelen welke gevolgen de ‘nexus approach’ in uw geval heeft. Afhankelijk daarvan kan het een goed idee zijn om met de Belastingdienst te overleggen om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021.
  • Als u de innovatiebox toepast en als MKB kwalificeert, kan het niettemin een goed idee zijn om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021. Het is bijvoorbeeld niet zeker dat de huidige S&O-verklaring op dezelfde wijze toegang tot de innovatiebox zal blijven geven, hoewel dat wel onze verwachting is. Daarnaast raden wij aan om te beoordelen welke gevolgen de ‘nexus approach’ in uw geval heeft. Ook dat kan aanleiding zijn om uw ruling te verlengen tot 1 juli 2021.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op. Wij inventariseren graag vrijblijvend uw situatie.

Onze flyer met deze informatie treft u hier aan.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren