De partiële fiscale eenheid: hoe nu verder?

Op grond van het EU-recht is het mogelijk om selectief van de voordelen van de Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting gebruik te maken in internationaal verband. Wat betekent dat? Wat is er gebeurd? En vooral: hoe nu verder?

Op 2 september jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) arrest gewezen in de Groupe Steria-zaak (C-386/14). In deze Franse zaak heeft het HVJ EU geoordeeld dat het EU-recht ertoe dwingt dat bij een Franse moederonderneming niet 5% van de ontvangen winst van haar buitenlandse dochteronderneming belast kan worden, omdat deze op basis van de Franse fiscale eenheid in een binnenlandse situatie niet zou plaatsvinden. Dit betekent dat ondanks dat de Franse moeder geen fiscale eenheid kan vormen met haar buitenlandse dochter, zij niettemin gebruik kan maken van specifieke voordelen van dat regime.

Het Franse fiscale eenheidsregime is zeer vergelijkbaar met het Nederlandse. Dit zou betekenen dat Nederlandse moederondernemingen met buitenlandse dochterondernemingen die nadelige belastingeffecten ondervinden omdat ze geen fiscale eenheid kunnen vormen een beroep kunnen doen op dit arrest. Gedacht kan worden aan de volgende situaties:

  • Beperken verliesverrekening onder houdsterverliesregeling
  • Niet-kwalificerende beleggingsdeelneming waardoor deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is
  • Deelnemingsrenteaftrekbeperking waardoor rente bij overnameholdings niet aftrekbaar is
  • Overdracht van activa met een stille reserve van/naar een buitenlandse dochter
  • Overrekenbare verliezen van een buitenlandse dochter
  • Renteafrekbeperking door de thin cap regeling (regeling is afgeschaft, enkel voor openstaande aanslagen)

Op basis van het arrest Groupe Steria zijn argumenten te vinden om in deze situaties te verdedigen dat een fiscaal voordeel in Nederland niet geweigerd mag worden. Het is echter te verwachten dat de Belastingdienst deze situaties aan de rechter zal willen voorleggen. Dit is in het verleden ook gebeurd met de zogenoemde Papillon-fiscale eenheden. Een andere mogelijkheid is dat het fiscale eenheidsregime zal worden aangepast. In de fiscale literatuur is al eens geopperd dat deze voor de overheid nadelige jurisprudentie wel eens tot afschaffing van het fiscale eenheidsregime zou kunnen leiden. De tijd zal het leren. Wij houden de ontwikkelingen in ieder geval in de gaten.

Als u zich afvraagt welke mogelijkheden voor u bestaan of als u vragen heeft, neem vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren