DGA moet kilometerregistratie bijhouden

De dga die een auto van de zaak heeft dient een sluitende rittenregistratie bij te houden. Een verbod door de BV aan de dga om de auto privé te gebruiken is volgens de Belastingdienst niet voldoende, omdat de BV door de dga wordt vertegenwoordigd. Een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de gedachtegang van de Belastingdienst. Wij lichten hieronder de casus toe.

 

Casus

In de onderhavige casus is belanghebbende, de dga, enig aandeelhouder en bestuurder van een BV. In de casus stelt de BV aan de dga twee auto’s van de zaak ter beschikking. In de arbeidsovereenkomst die de BV met de dga had afgesloten stond vermeld dat het de dga alleen was toegestaan de auto van de zaak zakelijk te gebruiken. Derhalve was privégebruik op basis van de arbeidsovereenkomst niet toegestaan. Tevens had de dga een ‘verklaring geen privé gebruik’ aangevraagd en ondertekend. Deze verklaring vermeldde dat de dga zou moeten kunnen bewijzen dat hij minder dan 500 kilometer privé met de auto rijdt.

 

Controle Belastingdienst

Bij controle door de inspecteur bleek de dga geen rittenregistratie te hebben bijgehouden.  De inspecteur legt daarop naheffingsaanslagen loonbelasting (‘bijtelling’) en verzuimboetes op. Het enige bewijs dat de dga kon aanvoeren was zijn arbeidsovereenkomst. Zowel de inspecteur als het hof achtten dit bewijs onvoldoende. Ze vonden dat de dga/enig bestuurder van de BV zelf belast was met de controle op de naleving van het verbod op het privégebruik. Dat de BV hier een afzonderlijke entiteit was, deed hier niets aan af. Zodoende bleven de naheffingsaanslagen loonbelasting in stand.

De verzuimboetes bleven ook in stand. Het hof verklaarde dat de belanghebbende geen pleitbaar standpunt  had aangevoerd en zodoende kon er ook geen vermindering van de verzuimboetes plaatsvinden.

 

Afsluiting

De bovenstaande casus maakt duidelijk dat bijtelling bij een auto van de zaak voor een dga alleen achterwege kan blijven als een kilometeradministratie wordt bijgehouden, waaruit blijkt dat minder dan 500 kilometer privé is gereden. Het is niet voldoende als een dga in zijn arbeidsovereenkomst opneemt dat de auto van de zaak niet privé mag worden gebruikt.

Mocht u meer willen weten over de bijtelling en/of het voeren van een juiste rittenregistratie voor de auto van de zaak? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij informeren u graag naar mogelijkheden.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren