Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

In ons nieuwsbericht van 14 december 2016 gaven wij al aan dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werd uitgesteld tot 1 januari 2018. Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes aangegeven de Wet DBA op te schorten tot 1 juli 2018. Wij lichten de situatie toe.

Verlengd

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die datum geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake zou zijn van een dienstbetrekking. Uiteraard geldt dit niet voor kwaadwillenden.

Bij de kick-off van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Vanwege veroudering van de arbeidswetgeving werd onderzocht of arbeidswetgeving herijkt kon worden. Vandaar dat in eerste instantie de Wet DBA was opgeschort tot 1 januari 2018.

Vanwege de vorming van een nieuw kabinet en de uitkomsten van het ambtelijk onderzoek heeft de staatssecretaris besloten om de Wet DBA op te schorten tot ten minste 1 juli 2018. Tevens staat voorop dat in ieder geval de opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen.

Kwaadwillenden

Zolang er nog geen duidelijkheid bestaat over de herijking van de arbeidswetgeving, zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes opgelegd krijgen. Wel zal de Belastingdienst optreden tegen kwaadwillenden. U bent kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat u weet, of had kunnen weten, dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Gevolg is dat er oneigenlijk financieel voordeel wordt behaald, dan wel dat er op een oneerlijke manier het speelveld wordt aangetast.

Dit betekent dat de handhaving zich nu eerst zal richten op de ernstigste gevallen. Het gaat hier vooral om de gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Hierbij valt te denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. De handhaving van de Belastingdienst zal ziet op deze groep kwaadwillenden. Indien er sprake is van kwaadwillendheid dan kan de belastingdienst correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Afsluiting

Door opschorting van de handhaving Wet DBA blijft de onzekerheid nog enige tijd voortduren. De bestaande modelovereenkomsten kunnen gewoon gebruikt worden. In afwachting van de herijking is het niet nodig om nieuwe overeenkomsten voor te leggen aan de Belastingdienst. Voor de lange termijn adviseren wij dat er gekeken wordt of er een bestendige oplossing gevonden kan worden.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren