Heeft u vererving oudedagsverplichting goed geregeld?

Met de afschaffing van het pensioen in eigen beheer (per 1 april 2017) hebben veel DGA’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting (ODV). De wetgeving en de uitlatingen van de staatssecretaris wat er moet zijn geregeld bij overlijden van de DGA is onduidelijk. Als de DGA wil dat de ODV na zijn overlijden vererft aan zijn partner, raden wij aan dit in het testament te regelen.  

Veel DGA’s hebben ervoor gekozen om hun pensioen in eigen beheer om te zetten in een ODV. Deze ODV is een oudedagsvoorziening, maar is daarnaast ook een nabestaandenvoorziening. In de meeste gevallen is het wenselijk dat de ODV na het overlijden van de DGA toekomt aan diens partner. De ODV komt door vererving niet automatisch toe aan de partner van de DGA. Wanneer de wettelijke verdeling niet van toepassing is en er zijn meerdere erfgenamen, dan zal de vererving van de ODV testamentair moeten worden geregeld, om deze volledig toe te laten komen aan de partner. Zowel de staatsecretaris als het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst zijn hierin heel stellig. Dit betekent kort gezegd dat een DGA die buiten de wettelijke verdeling om zijn ODV wil laten vererven aan zijn partner, dit in het testament moet opnemen. Wordt een dergelijke bepaling niet opgenomen in het testament, dan bestaat de kans dat de partner geen of slechts gedeeltelijk recht heeft op de ODV en/of dat in strijd met de wettelijke voorwaarden wordt gehandeld waardoor de ODV ineens tot uitkering komt.

Wanneer u uw pensioen in eigen beheer hebt omgezet in een ODV, dan is het van belang dat u de vererving goed hebt geregeld. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Is bij u sprake van pensioen in eigen beheer en is hier nog niet naar gekeken sinds de ingevoerde wetswijziging, dan is het aan te bevelen uw situatie zo snel mogelijk te laten beoordelen door een deskundige. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren