Initiatiefwetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling gewijzigd!

Tijdens Prinsjesdag was al bekend gemaakt dat de liquidatieverliesregeling zou worden gewijzigd. Inmiddels zijn de exacte wijzigingen in deze regeling en in de stakingsverliesregeling voor vaste inrichtingen in het initiatiefwetsvoorstel opgenomen. Het is de bedoeling om deze regelingen per 1 januari 2021 aan te passen. Wij bespreken de belangrijkste wijzigingen in dit artikel.

Gewijzigd wetsvoorstel

Het wetsvoorstel liquidatie- en stakingsverliesregeling beoogt te voorkomen dat er een uitholling plaatsvindt van de Nederlandse belastinggrondslag bij de opheffing van buitenlandse activiteiten. Naar de mening van diverse politieke partijen wordt deze regeling te ruim gebruikt, waardoor buitenlandse verliezen ten laste van Nederlandse winst worden gebracht. Het wetsvoorstel kent om deze reden een (1) kwantitatieve, (2) geografische en (3) temporele beperking ten opzichte van de huidige regeling. Slechts wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan blijft het gehele verlies aftrekbaar:

  1. Het belang in de deelneming bedraagt meer dan 50% (was in het vorige wetsvoorstel 25%);
  2. De deelneming is gevestigd in Nederland of in een andere EU/EER-lidstaat; en
  3. Na staking van de onderneming dient het vermogen binnen drie jaren vereffend te worden of het liquidatiebesluit dient te zijn voltooid.

De liquidatieverliezen tot een bedrag van € 5 miljoen zijn altijd aftrekbaar (tijdens Prinsjesdag was dit nog € 1 miljoen). Voor liquidatieverliezen boven de € 5 miljoen blijft aftrek derhalve enkel mogelijk als aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan.

De ingangsdatum van het voorstel is niet gewijzigd. De maatregelen zullen ingaan op 1 januari 2021. Het kabinet zal het definitieve wetsvoorstel indienen zodra dit is voorgelegd aan de Raad van State.

Gevolgen voor u

Mocht u liquidatieverliezen voorzien die in aftrek worden beperkt door de nieuwe regeling, dan is het zaak ervoor te zorgen dat aan de huidige voorwaarden van de regeling wordt voldaan, zodat aftrek nog vóór 2021 mogelijk is. Uiteraard kunnen wij u hierbij assisteren.

Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Mocht u hierover vragen hebben, dan vernemen wij dat graag.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren