Inkeerregeling stopt per 2018

De inkeerregeling voor het opgeven van vergeten inkomsten of vermogen stopt. Op dit moment biedt de inkeerregeling nog verzachtende voorwaarden als u zelf naar de Belastingdienst stapt. Dit gaat per 2018 veranderen.

 

Inkeerregeling – vrijwillige verbetering

Indien u abusievelijk bent vergeten om (buitenlandse, maar ook binnenlandse) inkomsten en/of vermogen op te geven in uw aangiften, dan kunt u gebruik maken van de inkeerregeling. U kunt alleen gebruik maken van de inkeerregeling als de Belastingdienst nog niet bekend is met deze inkomsten of dit vermogen.

Bij het gebruiken van de inkeerregeling neemt u (of uw adviseur) contact op met de Belastingdienst om aan te geven dat er vermogen in uw aangifte heeft ontbroken. De Belastingdienst stuurt hierop een vragenbrief waarin zij meer informatie vraagt over de aard en omvang van het vermogen. Vervolgens zal in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd welk bedrag aan belasting, belastingrente (en/of heffingsrente) en boete u verschuldigd bent. Indien u vermogen uit een erfenis heeft ontvangen, is er mogelijk naast inkomstenbelasting nog erfbelasting/successieheffing verschuldigd.

Het voordeel van de inkeerregeling is dat de verschuldigde boete wordt gematigd. U bent geen boete verschuldigd over de laatste twee jaar en een gematigde boete over de periode daarvoor.

 

Afschaffing inkeerregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt de inkeerregeling te willen afschaffen per 1 januari 2018. Na die datum zal dus geen gebruik van de inkeerregeling meer worden gemaakt. Volgens de staatssecretaris wordt de inkeerregeling overbodig, omdat de Belastingdienst meer en meer informatie over verzwegen vermogen (‘zwartspaarders’) krijgt. Daardoor wordt de pakkans steeds groter en ziet de staatssecretaris geen functie meer voor de inkeerregeling.

 

De Belastingdienst vraag informatie

Indien de Belastingdienst informeert naar inkomsten of vermogen die u niet eerder heeft opgegeven, is het in de regel niet meer mogelijk om van de inkeerregeling gebruik te maken. Wij raden in die gevallen over het algemeen aan om openheid van zaken te geven. Indien er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de boete nog worden gematigd. Wij raden u aan om contact te leggen met een belastingadviseur. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Mocht u hierover vragen hebben, dan vernemen wij die graag. Wij kunnen u in een vrijblijvend gesprek informeren over uw rechten en plichten.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren