Innovatiebox: oude afspraak in 2017 blijven toepassen

De innovatiebox is per 2017 gewijzigd op basis van internationale afspraken. Voor het MKB blijft het in bepaalde gevallen mogelijk hun afspraak met de Belastingdienst te behouden. De staatssecretaris heeft hierover een besluit gepubliceerd. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Innovatiebox en wijziging per 2017

De innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregelen op basis waarvan innovatieve ondernemingen een deel van hun winst tegen 5% vennootschapsbelasting kunnen laten belasten. Per 2017 is de innovatiebox op verschillende onderdelen gewijzigd, waarover wij u ook eerder berichtten . Onderdeel van deze wijzigingen vormt ook dat een onderscheid wordt gemaakt tussen het MKB en de grote ondernemingen. Als het MKB gelden bedrijven, waarvan (i) de netto-omzet in het jaar en de voorafgaande 4 jaren in totaal minder is dan € 250 miljoen en waarvan (ii) de omzet behaalt met innovatie in het jaar en de voorafgaande 4 jaren in totaal minder is dan € 50 miljoen. Voor het MKB gelden minder stringente eisen voor de toepassing van de innovatiebox: deze ondernemingen hoeven enkel een WBSO-subsidie te ontvangen om de innovatiebox te kunnen toepassen. Ontvangt u overigens al wel een WBSO-subsidie, maar past u de innovatiebox nog niet toe: neemt u dan vooral contact met ons op.

Oude afspraak behouden

In veel gevallen is een zogenoemde vaststellingsovereenkomst (VSO) met de Belastingdienst gesloten over de toepassing van de innovatiebox. In een dergelijke VSO staat altijd dat deze vervalt als gevolg van een wetswijziging. De staatssecretaris heeft nu echter bepaald dat onder voorwaarden de huidige VSO ook na 2016 mag worden toegepast. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de belastingplichtige zelf de innovatieve werkzaamheden uitvoert en daarvoor een S&O-verklaring (WBSO) heeft, voldoet aan de administratieve verplichtingen en sinds het afsluiten van de VSO geen grote wijzigingen zijn geweest in de feiten en omstandigheden. Om gebruik te maken van deze goedkeuring van de staatssecretaris moet de belastingplichtige uiterlijk bij het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2017 laten weten dat hij aan deze voorwaarden voldoet.

Gevolgen voor u

Als u de innovatiebox toepast is het belang om te kijken welke gevolgen de wijzigingen per 2017 hebben. Wij kunnen deze voor u in kaart brengen. Als daaruit blijkt dat u in aanmerking komt voor de goedkeuring van de staatssecretaris, is het zaak dat u tijdig meldt dat u aan de voorwaarden voldoet. Uiteraard zijn wij u ook hierbij graag van dienst.

Mocht u hierover vragen hebben, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren