Levering brandstof aan boord zeeschip tegen 0% BTW

Op 3 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak gedaan over de vraag of de levering van brandstof aan boord van zeeschepen belast is tegen 0% btw als de brandstof via een tussenpersoon is verkocht en gefactureerd. Het HvJ oordeelt dat 0% btw onder specifieke omstandigheden van toepassing kan zijn op deze levering.

In Nederland geldt 0% btw bij de levering van brandstof voor gebruik in zeeschepen indien rechtstreeks wordt geleverd aan de exploitant van het zeeschip. Indirecte leveringen zijn in beginsel belast met het algemene tarief van 21%. Echter, op basis van bovengenoemde uitspraak kan het 0% btw tarief in specifieke situaties toch worden toegepast. Dit kan het geval zijn wanneer de brandstof rechtstreeks in de tanks van de zeeschepen wordt gepompt, terwijl de vaststelling van de hoeveelheid en facturering via een tussenpersoon plaatsvindt.

Van belang is nu de leveringen van brandstof nader te bekijken op toepassing van het 0% btw tarief. Tevens kunnen worden gesteld dat voor gelijkwaardige indirecte leveringen van bevoorradingsgoederen het 0% btw tarief kan worden toegepast.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren