Meer dan 1 auto van de zaak? Bijtelling verandert (pas) per 1 januari 2022!

Op 18 maart 2021 is het handboek loonheffingen 2021 gepubliceerd door de Belastingdienst. Uit dit handboek blijkt dat er gewijzigd beleid is ten aanzien van de bijtelling auto van de zaak bij meer dan 1 auto van de zaak. Het gewijzigde beleid zou per direct ingaan en dus geldend zijn vanaf maart 2021. Vanwege de nodige praktijkvragen heeft de Belastingdienst uiteindelijk besloten het nieuwe beleid per 1 januari 2022 te laten ingaan. In dit artikel zullen wij hier nader op in gaan.

Bijtelling auto van de zaak

Indien een werknemer een auto van de zaak ter beschikking krijgt gesteld, geldt in principe een bijtelling voor de auto van de zaak waarmee de werknemer op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt. Tevens dient er per situatie te worden bekeken hoeveel rijbewijzen een gezin in het bezit heeft. Is er sprake van een alleenstaande werknemer? Of is er sprake van slechts één rijbewijs in het gezin? Dan vindt er een bijtelling plaats voor slechts 1 auto. Mocht er sprake zijn van meerdere rijbewijzen in een gezin, dan hangt de bijtelling af van de persoonlijke situatie van het gezin.

Geldend beleid tot en met 2021

Als er zich een situatie voordoet waarbij er sprake is van meerdere auto’s die ter beschikking worden gesteld aan de werknemer en waarbij slechts één auto in de bijtelling hoeft te worden betrokken, dan kan de bijtelling plaatsvinden voor de auto met de hoogste cataloguswaarde. Dit beleid is inmiddels door de Belastingdienst geldend verklaard tot en met eind 2021.

Nieuw beleid vanaf 2022!

Zoals het nu lijkt gaat de regeling per 1 januari 2022 wél veranderen. Indien een werknemer meerdere auto’s ter beschikking heeft waarbij er slechts voor één auto een bijtelling hoeft plaats te vinden dan geldt vanaf 2022 een bijtelling voor de auto met de hoogste bijtelling.

Tot slot

Mocht u twijfels hebben over de bijtelling of wilt u nadere informatie inzake de bijtelling auto van de zaak, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren