Nieuw beleidsbesluit winst uit zeescheepvaart

Op 28 juni jl. heeft de Staatsecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd.Het nieuwe besluit vervangt een tweetal eerdere besluiten.

De meest relevante nieuwe of gewijzigde bepalingen:

* geen afronding netto tonnage schip voor bepaling tabelwinst;
* nadere uitleg inzake belastingheffing over ZOR (Zeescheepvaart Onbelaste Reserve);
* nadere uitleg beëindiging fiscale eenheid en ZOR;
* nadere uitleg met betrekking tot activiteiten die direct met exploitatie van schip samenhangen.

De inhoud van het nieuwe besluit besteed helaas geen aandacht aan een aantal voor de praktijk relevante vraagstukken (vergelijkingsmaatstaven voor de beoordeling van duurzame inkrimping, termijn vervanging om duurzame inkrimping te voorkomen etc.).

Neem contact met ons op als u vragen heeft over één van de bovenstaande onderwerpen of met ons van gedachten wilt wisselen over één van deze onderwerpen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren