Scheepvaart en spoedmaatregelen fiscale eenheid

De fiscale eenheid wordt met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 aangepast. Op basis van de huidige verwachtingen zullen scheepvaartondernemingen die de tonnageregeling toepassen mogelijk hard getroffen worden. Wij roepen op om uw situatie snel te inventariseren.

Spoedmaatregelen fiscale eenheid

Zoals wij eerder berichten, worden de regels voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting met terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017 aangepast. Deze aanpassing acht de staatssecretaris van Financiën noodzakelijk om negatieve gevolgen van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie te voorkomen. Hoewel het nog wachten is op het wetsvoorstel, staat in de aankondiging al genoemd dat de renteaftrekbeperking bij winstdrainage (art. 10a VPB) en deelnemingsrente (art. 13L VPB), de verliesverrekening bij gewijzigd aandelenbelang (art. 20a VPB), de afdrachtvermindering voor dooruitdelingen (art. 11 DivBel) en de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 9-17 VPB) worden aangepast. Deze artikelen moeten waarschijnlijk worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid bestaat.

Impact voor scheepvaartondernemingen

Naar wij nu inschatten, heeft vooral de aanpassing van de deelnemingsvrijstelling ingrijpende gevolgen voor scheepvaartondernemingen/rederijen die de tonnageregeling toepassen. In veel gevallen maken scheepvaartondernemingen gebruik van de fiscale eenheid en hebben verschillende vennootschappen binnen de fiscale eenheid verschillende functies. Wij zien vaak vennootschappen binnen deze groepen die alleen het eigendom van een schip hebben en dit schip in feite intern doorverhuren (‘Schip-BV”) . Andere entiteiten binnen de fiscale eenheid verzorgen dan bijvoorbeeld het crew, commercieel, technisch management en sluiten de bevrachtingscontracten met derde partijen. (Ook wordt bedrijfsvastgoed in eigendom vaak in een aparte entiteit ondergebracht (‘Vastgoed-BV’).

In deze structuren is de kans groot dat al vanaf 25 oktober jl. belasting verschuldigd is over het aandelenbelang in deze Schip-BV’s en Vastgoed-BV’s. Door de specifieke wisselwerking tussen het tonnageregime, de fiscale eenheid en de spoedmaatregelen is onze huidige analyse dat een negatief effect ontstaat. Wij pleiten dan ook voor een specifieke uitzondering in de wetgeving voor deze gevallen, maar het is afwachten op het wetsvoorstel.

Inventariseer uw situatie

Wij raden dan ook ten zeerste aan om uw situatie nu te laten inventariseren. In hoeverre zullen de spoedmaatregelen tot een verhoogde belastingdruk bij uw scheepvaartonderneming leiden? In bepaalde gevallen is het mogelijk om dit snel te repareren. In andere gevallen zijn al voorbereidingen te treffen om bij ongunstige wetgeving zo snel mogelijk aanpassingen te kunnen doen. Uiteraard zijn wij graag bereid om uw situatie te beoordelen.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren