UBO-register: de STAK helpt niet meer

Veel DGA’s en familiebedrijven maken gebruik van een stichting administratiekantoor (STAK). Een STAK kan dan ook twee doelen dienen: ten eerste om als aandeelhouder niet zichtbaar te zijn in de Kamer van Koophandel en ten tweede om eigendom en zeggenschap van een vennootschap te splitsen. Vanaf medio volgend jaar is een STAK voor dit eerste doel niet geschikt meer. Wij lichten dit hieronder toe en dragen alternatieven aan.

 

UBO-register

Binnen de EU is afgesproken dat elke lidstaat een UBO-register opstelt. In dit register moeten alle uiteindelijke gerechtigden (ultimate beneficial owner – UBO) van entiteiten binnen de EU worden opgenomen. Van een UBO is sprake als een natuurlijke persoon direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten heeft of gerechtigd is tot 25% of meer van het vermogen van een juridische constructie of rechtspersoon. In het register wordt de naam, geboortemaand, geboortejaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang opgenomen.

De minister van Financiën heeft aangekondigd dat het Nederlandse register openbaar toegankelijk zal zijn, vergelijkbaar met het huidige handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Ook wil hij alle in Nederland opgerichte entiteiten in het register onderbrengen en mogelijk ook de in Nederland gevestigde entiteiten die buiten de EU zijn opgericht. Een wetsvoorstel wordt binnenkort verwacht.

Binnen de EU is afgesproken dat het register uiterlijk 27 juni 2017 ingesteld moet zijn.

 

De STAK helpt niet meer

In het huidige handelsregister bij de KvK is het bij vennootschappen zichtbaar indien er sprake is van een enig aandeelhouder (100%-relatie). Veel familiebedrijven en DGA’s kiezen er daarom voor om gebruik te maken van een STAK. Door vrijwel alle aandelen bij de STAK onder te brengen, is er geen sprake van een 100% relatie en wordt de aandeelhouder niet in het handelsregister opgenomen.

In het UBO-register zal echter wel de achterliggende persoon als UBO van de vennootschap worden opgenomen. Indien een persoon dus zijn aandelen in een BV voor 99% heeft ondergebracht bij een STAK en 1% direct houdt, zal in het UBO-register vermeldt staan dat hij de 100% UBO van die vennootschap is.

Als gevolg van het UBO-register zal er dus veel meer informatie over de uiteindelijke aandeelhouders van vennootschappen publiek bekend worden dan op dit moment het geval is. Hierdoor wordt ook de aard en omvang van het vermogen van deze personen publiek bekend(er). Wij kunnen ons voorstellen dat dit in veel gevallen niet wenselijk is.

 

Alternatieven mogelijk

Er bestaan verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de introductie van het UBO-register beperkte impact heeft in uw situatie. Afhankelijk van de aard en omvang van uw vermogen en uw persoonlijke wensen, kunnen wij gezamenlijk bespreken welke mogelijkheden in uw geval tot de beste situatie leiden. Wij gaan graag het gesprek met u aan.

 

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren