Uitfaseren Pensioen in Eigen Beheer

De staatssecretaris van Financiën heeft bekend gemaakt dat op Prinsjesdag 2016 (20 september) een wetsvoorstel wordt ingediend om het pensioen in eigen beheer (PEB) van DGA’s uit te faseren. Wij geven hieronder graag de hoofdlijnen van het voorstel weer.

 

Hoofdlijnen uitfaseren

Dit voorstel borduurt verder op de eerdere uitlatingen van de staatssecretaris. De staatssecretaris wil het PEB nu in 3 jaar uitfaseren, in plaats van in 1 jaar. Om het uitfaseren wel zo snel mogelijk te laten plaatsvinden, stelt hij een staffel voor. In 2017 zal een korting van 34,5% op de grondslag gelden, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. De inkomstenbelasting in 2017 over een afkoop komt op deze manier op maximaal 34,06%. Om te voorkomen dat nog in 2016 wordt begonnen met PEB om dit in 2017 meteen weer af te kopen, zal de balanswaarde ultimo 2015 als uitgangspunt gelden.

Bij de afkoop of omzetting in de spaarvariant (zie hieronder) is geen belasting (of revisierente) verschuldigd over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de pensioenverplichting en de fiscale waarde. Deze verschillen kunnen aanzienlijk zijn.

 

De spaarvariant

In plaats van afkoop, blijft ook de spaarvariant mogelijk. Dit betekent dat de fiscale waarde van de pensioenvoorziening wordt omgezet in oudedagsspaarverplichting, die naar verwachting in 20 gelijkmatige jaarlijkse termijnen dient te worden uitgekeerd. Verdere opbouw zal niet kunnen plaatsvinden. Eerder gaf de staatssecretaris aan dat jaarlijkse oprenting van deze verplichting wel mogelijk zal zijn; wij verwachten dat dit ook onderdeel van het wetsvoorstel zal uitmaken. Het voordeel van deze variant is dat niet direct liquiditeiten nodig zijn, zoals bij de afkoop.

 

De positie van de partner

De staatssecretaris gaat ook in op de positie van de partner. Deze zal toestemming moeten geven voor de uitfasering van het PEB. Echter, door de uitfasering geeft de partner toekomstige pensioenrechten prijs. De staatssecretaris geeft aan dat hij zich kan voorstellen dat partners hiervoor worden gecompenseerd. Hij noemt als voorbeeld door middel van aanvullende huwelijkse voorwaarden. Ook een onevenredige verdeling van de oudedagsvoorziening is mogelijk. Zolang (één van) deze opties wordt gebruikt om de partner te compenseren, zal van een belaste schenking geen sprake zijn.

 

Volgende stappen

We weten nu zeker dat de staatssecretaris met een wetsvoorstel zal komen op Prinsjesdag. Daarmee zal het tijdperk van het PEB naar onze verwachting in 2017 ten einde zijn. Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden.

Mocht u vragen hebben over de gevolgen van de uitfasering in uw situatie, neem dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren