Uitkering kapitaalverzekeringen eigen woning fiscaal gunstig

Na de versoepeling van 1 januari 2017, worden de voorwaarden om de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) fiscaal gunstig uit te laten keren verder versoepeld vanaf 1 april. Dit geldt ook voor de spaarrekening eigen woning (SEW), beleggingsrecht eigen woning (BEW) en Brede Herwaarderingskapitaalverzekering.  Wij lichten de ontwikkelingen graag hieronder toe.

 

Wijziging 1 januari 2017

Vóór 1 januari 2017 gold de vrijstelling voor een KEW/SEW/BEW alleen indien er was voldaan aan de minimale periode van opbouw. De minimale periode van opbouw om voor de vrijstelling in aanmerking te komen was 15 of 20 jaar; de zogenoemde tijdklem. Indien werd voldaan aan de tijdklem, kon men opteren voor een vrijstelling  in box 1 bij de uitkering uit de KEW/SEW/BEW. Hierdoor is geen belasting verschuldigd over (een gedeelte van) het rendement dat is behaald in de periode van opbouw. Vanaf 1 januari 2017 waren deze regels al versoepeld. Bij echtscheiding of bij een geval van schuldhulpverlening waren vanaf die datum de tijdklemmen al vervallen.

 

Vervallen van tijdklemmen

De tijdklemmen gaan volledig vervallen per 1 april 2017. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen is zodoende geen verplichte periode van premiebetaling meer nodig. Indien er sprake is van een afkoop na 1 april 2017 van een KEW, SEW of BEW, is er geen belastingheffing verschuldigd over (een gedeelte van) het behaalde rendement door toepassing van de vrijstelling. Wel moet de uitkering uit een KEW, SEW of BEW gebruikt worden om de hypotheek af te lossen, de zogenoemde aflossingseis. In de plaats van de tijdklem komt de voorwaarde dat gedurende de hele looptijd premies / inleg is betaald. Echter, na een periode van minimaal 15 jaar kan de polis premievrij gemaakt worden, indien de polis daarin voorziet.

Naast het vervallen van de tijdklemmen voor de KEW, SEW en BEW heeft de staatssecretaris aangegeven dat de tijdklemmen voor de Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen (verzekeringen die zijn afgesloten tussen 1 januari 1992 en 14 september 1999) per 1 april 2017 ook zullen gaan vervallen. Voor deze verzekeringen vervalt ook de aflossingseis.

 

Tot slot

U dient zich er bewust van te zijn dat een afkoop van een KEW, SEW, BEW of Brede Herwaarderingskapitaalsverzekering financieel nadelig kan uitwerken. Meestal wordt het rendement bij deze polissen aan het einde van de periode behaald. Indien u plannen heeft om uw KEW, SEW, BEW of Brede Herwaarderingskapitaalsverzekering af te kopen, laat u dan van te voren altijd informeren. Uiteraard zijn wij u hiermee graag van dienst.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren