Uitspraak Hoge Raad over toepassing zorgvrijstelling

Op 28 maart jl. deed de Hoge Raad een opmerkelijke uitspraak over de toepassing van de zorgvrijstelling voor de heffing van vennootschapsbelasting. Volgens de Hoge Raad is de vrijstelling alleen van toepassing indien de zorgtaken –bezien vanuit de zorgvragers- door de instelling zelf worden uitgevoerd. De vrijstelling kan geen toepassing vinden indien de werkzaamheden door ingehuurde ZZP’ers worden uitgevoerd. Het is voor de praktijk van groot belang om te bekijken hoe de uitvoering van de zorgtaken is ingericht.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren