Veranderingen in de Voorjaarsnota 2022

Op 20 mei jl. heeft het kabinet de Voorjaarsnota 2022 bekend gemaakt. In deze Voorjaarsnota worden een groot aantal fiscale maatregelen aangekondigd, die met name uit lastenverzwaringen bestaan. Het is de verwachting dat met Prinsjesdag de wetgeving met deze voorstellen bekend wordt gemaakt.

Hieronder hebben wij de belangrijkste maatregelen onderverdeeld in de categorieën: 1) Ondernemingen, 2) Particulieren / DGA’s / ondernemers en 3) Overig. In sommige gevallen geven wij kort commentaar op de maatregel.

Ondernemingen:

  • Vanaf 2023 wordt de schijfgrens in de vennootschapsbelasting verlaagd van € 395.000 naar (de oude) € 200.000. Het hoge Vpb-tarief blijft 25,8% en is daardoor sneller verschuldigd.
  • De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. Vermoedelijk stijgt het bedrag in 2023 naar 21 cent en in 2024 naar 23 cent per kilometer.
  • De in het coalitieakkoord voorgenomen intensivering van het EIA-budget vanaf 2023 met € 50 miljoen wordt een jaar uitgesteld naar 2024. Daarnaast wordt in 2024 voor € 50 miljoen een beroep gedaan op de budgetreserve van de EIA.

Particulieren / DGA’s / ondernemers

  • In box 2 zullen per 2024 twee schijven worden geïntroduceerd met een basistarief van 26% voor de eerste € 67.000 aan inkomsten per persoon en een tarief van 29,5% voor het meerdere. Het huidige tarief is 26,9%, zodat het basistarief een klein beetje omlaag gaat, maar het hoge tarief aanzienlijk hoger is. Voor MKB-ers loont het dus om dividend enigszins uit te stellen en daarbij zal het vanaf 2024 kunnen lonen om jaarlijkse de eerste schijf als dividend uit te keren.
  • Het verhogen van het heffingsvrij vermogen in box 3 in de komende jaren gaat niet door. De huidige vrijstelling is € 50.650 en zal jaarlijks slechts geïndexeerd worden.
  • Voor DGA’s wordt de gebruikelijkloonregeling aangepast. Op dit moment mag het DGA-salaris op 75% van de normsalaris worden gesteld. Deze doelmatigheidsmarge wordt verhoogd naar 85%, waardoor de DGA een hoger salaris moet gaan uitbetalen.
  • De expatregeling (ook wel 30%-regeling) wordt afgetopt. Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken kunnen dankzij de 30%-regeling maximaal 30% van hun loon onbelast ontvangen. Dit wordt gemaximeerd op de zogenoemd WNT-norm (‘Balkenende-norm’). In 2022 is deze vastgesteld op € 216.000.
  • De Fiscale OudedagsReserve (FOR) wordt afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om de fiscale oudedagsreserve fiscaal gefaciliteerd op te bouwen. De bestaande FOR kan nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld. Dit betekent niet dat het sparen voor de oude dag voor ondernemers niet mogelijk is, maar zij zullen dan bij een financiële partij een lijfrente moeten gaan bedingen.

Overig

  • Het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 10,1%. Alleen voor starters (met een maximum koopbedrag) en woning die als hoofdverblijf gaan dienen gelden de uitzonderingen van 0% en 2%. Alle overige verkrijgingen van onroerend goed zullen tegen 10,1% worden belast.
  • Met ingang van 2023 geldt het btw-nultarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze maatregelen vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren