(Verkoop)provisie valt onder tonnnagregeling

Op 28 oktober 2014 heeft de meervoudige belastingkamer van de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een zaak waarin de vraag centraal stond of een verkoopprovisie onder het tonnageregime valt. Dit betrof een beroepsprocedure, na een eerder afgewezen bezwaar. Eiseres ontving een verkoopprovisie als beloning voor haar inspanningen om het schip, waarin zij als commanditair vennoot participeert, tegen de meest gunstige prijs te verkopen. Zij stelde dat de verkoopprovisie onde rhet tonnageregime valt, maar werd hierin niet gevolgd door de inspecteur.

De rechtbank heeft haar beroep gegrond verklaard en geoordeeld dat de verkoopwerkzaamheden, waarvoor zij deze provisie ontving,direct samenhangen met de exploitatie van het schip.

Tegen dit besluit heeft de Belastingdienst/kantoor Leeuwarden hoger beroep aangetekend. De beslissing van het gerechtshof Arnhem moet worden afgewacht.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren