Verlenging elementen tonnageregeling door EU goedgekeurd

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor drie elementen in de Nederlandse tonnagebelastingregeling tot 31 december 2028. Deze elementen zijn in aanvulling op de tonnageregeling, zoals die binnen de Europese Unie onder de staatssteunregels is toegestaan. Deze maatregelen zijn in 2009 en 2010 voor 10 jaar goedgekeurd en nu dus opnieuw. Echter, er moeten wel enkele aanpassingen aan de wetgeving worden gedaan.

 

Huidige wetgeving en vereiste aanpassingen

De drie elementen van de tonnageregeling waar het omgaat zijn:

  1. de verlaagde tarieven voor schepen onder de 50.000 netto ton;
  2. toepassing van de tonnageregeling op scheepsmanagement;
  3. toepassing van de tonnageregeling op kabelleggers, pijpenleggers, onderzoeksschepen en kraanschepen.

De Europese Commissie heeft aan Nederland goedkeuring verleend om deze elementen tot 31 december 2028 toe te passen binnen de tonnageregeling. Echter, de toestemming geldt omdat de Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd om de tonnageregeling op een drietal punten aan te passen:

  1. Het vlagvereiste gaat ook gelden voor scheepsmanagement;
  2. Bij aanvang van de tonnageregeling ten minste één schip onder een EU/EER-vlag vaart;
  3. Invoering van een maximum van 50% van inkomsten uit nevenactiviteiten die onder de tonnageregeling kunnen worden belast.

Deze wijzigingen zullen per 1 januari 2020 ingaan. Wij verwachten dat met Prinsjesdag (17 september) het wetsvoorstel gepubliceerd zal worden.

 

Aandachtspunten voor scheepvaartondernemingen

Als uw scheepvaartonderneming  ook nevenactiviteiten onder de toepassing van de tonnageregeling brengt, vormt de invoering van het 50%-maximum een aandachtspunt. Het is aan te raden om de verhouding van uw scheepvaartactiviteiten en nevenactiviteiten te bezien om de impact van deze maatregel te berekenen. Aandachtspunten daarbij zullen zijn op welke wijze de inkomsten van beide activiteiten moeten worden bepaald en wanneer sprake is van een nevenactiviteit. De verkoopopbrengst van het bedrijfspand valt bijvoorbeeld ook onder de nevenactiviteit.

 

Aandachtspunten voor scheepsmanagement

Voor scheepsmanagers is het van belang om na te gaan of u op dit moment aan het vlagvereiste voldoet. Het is mogelijk (afhankelijk van het wetsvoorstel) dat daarvoor ook het verleden relevant is. Daarnaast willen wij aanraden om met de scheepseigenaren in gesprek te gaan over de vraag of zij vlagwisselingen voorzien. Deze vlagwisselingen zullen namelijk impact hebben op de toepassing van de tonnageregeling bij u. Hopelijk voorziet de wetgeving in een overgangsregeling voor de lopende termijnen voor de toepassing van de tonnageregeling.

 

Tot slot

Wij kunnen helpen om een impactanalyse voor uw onderneming te maken van deze wijzigingen.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren