Wetsvoorstel voor wijziging fiscale eenheid in de Vpb

De staatssecretaris van Financiën heeft op 16 oktober 2015 het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel dient tot aanpassing van de fiscale eenheid in de Vpb om deze weer in overeenstemming met Europees recht te brengen. De wetswijziging zou op 1 januari 2016 in moeten gaan. Overigens vormt dit wetsvoorstel voor een groot deel een codificatie van een besluit dat de staatssecretaris op 30 december 2014 heeft genomen.

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat Nederlandse vennootschappen die geen directe aandeelhoudersrelatie hebben, maar wel via een gemeenschappelijke topvennootschap of via een tussenhoudster met elkaar zijn verbonden (waarbij de belangen ten minste 95% bedragen) in een fiscale eenheid Vpb kunnen worden gevoegd. Daarnaast bevat het wetsvoorstel verschillende wijzigingen in de deelnemingsvrijstelling, de deelnemingsrenteaftrekbeperking en de liquidatieverliesregeling. Daarnaast geeft de staatssecretaris aan dat zal worden gemonitord of ongewenste effecten zich zullen voordoen.

Het wetsvoorstel kent ook een aanscherping van de bezitseis van de fiscale eenheid. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan de mogelijkheid om een fiscale eenheid te vormen met een vennootschap waarvan de aandelen gecertificeerd zijn, tenzij deze certificering plaats heeft gevonden bij een vennootschap die zelf onderdeel uitmaakt van de fiscale eenheid. Bestaande situaties krijgen een overgangstermijn van 24 maanden om hun structuur aan te passen.

Het gehele wetsvoorstel en bijlagen kunt u hier vinden.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren