Wetswijziging voor CV’s en fondsen uitgesteld!

Naar aanleiding van de internetconsultatie van het concept ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ heeft staatssecretaris Vijlbrief laten weten het wetsvoorstel te verschuiven naar de komende winter. Dat maakt invoering per 1 januari 2022 naar alle waarschijnlijkheid niet meer haalbaar.

Voorstel wetswijziging

In onze eerdere berichtgeving hebben wij het conceptvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ nader uitgelegd. In het kort komt het er op neer dat de open CV niet langer zelfstandig belastingplichtig zal zijn voor de vennootschapsbelasting. En dat de definitie voor een open fonds voor gemene rekening zal worden gewijzigd, waarbij (i) fondsen kunnen opteren voor belastingplicht en (ii) familiefondsen worden uitgesloten van belastingplicht. Voor meer details over de voorgenomen wetswijziging verwijzen wij graag naar ons eerder artikel.

Behandeling wetsvoorstel uitgesteld

In eerste instantie was het de bedoeling om het huidige wetsvoorstel onderdeel te laten uitmaken van het Belastingplan 2022. De internetconsultatie op het wetsvoorstel heeft echter zoveel inhoudelijke reacties opgeleverd dat de staatssecretaris aan heeft gegeven van dit plan af te wijken. De bedoeling is om het voorstel in de komende winter te gaan behandelen. Hiermee lijkt het erop dat het voorstel niet meer per 1 januari 2022 zal worden ingevoerd. Wanneer dit wel de bedoeling is, is vooralsnog onduidelijk. Een logische nieuwe datum zou ons inziens 1 januari 2023 zijn. Of dit daadwerkelijk de nieuwe ingangsdatum wordt moet worden afgewacht. Daarnaast moet ook de impact van de reacties op de inhoud van het wetsvoorstel worden afgewacht. Het is goed mogelijk dat het wetsvoorstel aanzienlijk of op verschillende punten wordt aangepast.

Werkelijk rendement

Het is tevens noemenswaardig dat de staatssecretaris heeft aangegeven dat het onderzoeksrapport naar de praktische mogelijkheden om heffing over het werkelijke rendement mogelijk en uitvoerbaar te maken voor de Belastingdienst op (korte) termijn zal worden gezonden naar de Kamer. Dit betekent dat een volgend kabinet op basis van deze uitkomsten kan kijken naar een stelsel waarbij heffing naar een werkelijk rendement mogelijk zou kunnen zijn.

Tot slot

Door de vele reacties op het wetsvoorstel, zal de datum van invoering naar alle waarschijnlijkheid worden opgeschoven. Over wanneer en hoe is nu verder niets bekend. Zodra wij hier meer over weten, zullen wij u hier zeker van op de hoogte brengen.

Mocht u naar aanleiding hiervan of van onze eerdere berichtgeving nog vragen hebben, laat het ons gerust weten.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren