Advocaat-Generaal: bij remigratie geen step-up voor aandelen

De vraag in deze casus is of een remigrerende belastingplichtige een step-up (opwaardering) van zijn aandelen krijgt bij terugkomst in Nederland als hij die aandelen heeft gekocht tijdens zijn verblijf in België. De advocaat-generaal (A-G) is van mening dat een step-up achterwege dient te blijven. Wij lichten de situatie hieronder toe.

 

De casus

In 1991 is de belastingplichtige naar België geëmigreerd. In 1994 heeft hij aandelen in een in Nederland gevestigde B.V. verkregen. Deze aandelen vormden voor hem een aanmerkelijk belang in box 2 van de inkomstenbelasting, waardoor hij buitenlands belastingplichtige in Nederland werd. In 2003 remigreert de belastingplichtige naar Nederland. De vraag is of de verkrijgingsprijs van de aandelen mag worden gesteld op de werkelijke waarde op het moment van remigratie. In dat geval zal Nederland bij latere verkoop van de aandelen geen inkomstenbelasting heffen over de waardeaangroei van deze aandelen in de Belgische periode.

 

Wetgeving en oordeel A-G

Bij immigratie van een aanmerkelijkbelanghouder wordt in beginsel een step-up verleend naar de werkelijke waarde van de aandelen op het moment van immigratie. Uitzondering op die regel bestaat wanneer de belastingplichtige eerder in Nederland heeft gewoond of wanneer het een in Nederland gevestigde vennootschap betreft. In dat geval krijgt de belastingplichtige een step-up voor zover (i) in het buitenlands een redelijke heffing is betaald of (ii) de belastingplichtige voor de immigratie niet belastingplichtig was ten aanzien van het aanmerkelijk belang.

In deze casus krijgt de belastingplichtige derhalve geen step-up op de aandelen volgens de Nederlandse wet. De vraag is of het belastingverdrag tussen Nederland en België daar verandering in brengt. Volgens de geldende belastingverdragen gedurende de periode dat de belastingplichtige in België woonde, had België het heffingsrecht op het moment dat de aandelen vervreemd zouden worden. Dit is echter slechts een sluimerend heffingsrecht, dat volgens de A-G niet afdoet aan het recht van Nederland om geen step-up te verlenen. De A-G concludeert dus dat belastingplichtige noch op basis van nationaal recht noch op basis van het belastingverdrag recht heeft op een step-up van de aandelen.

 

Gevolgen voor de praktijk

Het is de vraag op bij de opzet van de structuur niet een alternatief had kunnen worden gekozen, waarbij bij een remigratie wel een step-up verleend zou worden.

Bij emigratie, immigratie en remigratie is van belang om goed te (laten) bekijken wat de fiscale gevolgen zijn en of een fiscaal gunstiger alternatief voorhanden is. Elke situatie staat daarbij weer op zich, omdat tal van factoren een rol spelen.

Wij zijn u graag behulpzaam bij het maken van een inschatting van de gevolgen van uw emigratie, immigratie of remigratie.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren