Assurantieprovisie en frequentiekorting vallen onder tonnageregeling

In een zaak die voorlag aan Hof Arnhem-Leeuwarden was de vraag of de tonnageregeling kon worden toegepast op vergoedingen die rechtstreeks door de beherend vennoot waren ontvangen.

Zowel de ontvangen assurantieprovisies als de frequentiekorting hangen bij de beherend vennoot voldoende samen met de exploitatie van de schepen, zodat deze vergoedingen vallen onder de tonnageregeling zo oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Het is hierbij niet van belang dat de ontvangen bedragen rechtstreeks aan de beherend vennoot zijn uitbetaald en niet aan de betreffende scheepvaart-CV.

Het Hof oordeelt dat de beloningen samenhangen met de exploitatie van de schepen in de CV’s waardoor de tonnageregeling kan worden toegepast. De oorsprong van de betaling van de vergoedingen ziet op de exploitatie van de schepen, hierdoor kunnen de voordelen worden gerekend tot de tonnageregeling.

Vergoedingen en tonnageregeling

De belangrijkste conclusie die wij uit arrest kunnen trekken, is dat rechtstreeks ontvangen vergoedingen door een beherend vennoot vallen onder de tonnageregeling indien en voor zover de vergoedingen uit de scheepvaartonderneming zijn opgekomen. Dat de vergoeding rechtstreeks wordt uitbetaald aan de beherend vennoot doet niet af aan de kwalificatie van de ontvangen vergoedingen.

Mocht u zich afvragen of een ontvangen vergoeding onder de tonnageregeling kan vallen, of heeft u een andere vraag met betrekking tot de tonnageregeling? Neemt u dan gerust contact met ons op, wij adviseren u graag.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren