Beschikking tonnageregeling loopt af: actie nodig?

In 1996 heeft Nederland de zogenoemde tonnageregeling ingevoerd. Onder de tonnageregeling wordt de belastbare winst op forfaitaire wijze bepaald. Een onderneming mag de tonnageregeling toepassen indien zij daarvoor een beschikking heeft ontvangen. Een dergelijke beschikking geldt voor een periode van 10 jaar. Aangezien inmiddels bijna 20 jaar is verstreken sinds de invoering van de tonnageregeling, is het mogelijk dat dit jaar bij u een 10-jaarsperiode afloopt. De vraag komt daarbij op of actie vereist is om de regeling opnieuw voor 10 jaar toe te passen.

Dit is echter niet het geval. Volgens de wet loopt de beschikking automatisch door voor een periode van 10 jaar. Het is zelfs zo dat de belastingplichtige een verzoek zal moeten doen om de beschikking op te zeggen. Opzegging is alleen mogelijk in het eerste jaar na de 10-jaarsperiode, daarna loopt de beschikking opnieuw door voor een periode van 10 jaar.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, neemt u vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren