Fiscale (wets)wijzigingen aangekondigd

Onlangs zijn (wets)wijzigingen aangekondigd op het gebied van de: versoepeling gebruikelijkloonregeling voor startups, dividendbelasting voor coöperaties en de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw voor bouwterreinen. Wij lichten deze aankondigingen hieronder kort toe.

 

Gebruikelijkloonregeling voor startups

In het Belastingplan 2016 was structureel € 50 miljoen uitgetrokken voor fiscale maatregelen ter stimulering van startups/mkb. Het kabinet wil een groot deel van dit bedrag inzetten voor het versoepelen van de gebruikelijkloonregeling voor DGA’s van innovatieve startups. Op dit moment dient het gebruikelijkloon volgens de wettelijke bepaling minimaal € 44.000 te bedragen. In sommige gevallen is al een lager gebruikelijk loon mogelijk.

Ondernemingen die binnen de WBSO als starter zijn aangemerkt kunnen het fiscaal belastbare loon van hun DGA(‘s) stellen op het minimumloon. Een bedrijf is starter voor de WBSO als (i) het maximaal vier jaar inhoudingsplichtig is en (ii) maximaal in twee eerdere jaren S&O-verklaringen heeft ontvangen. DGA’s van innovatieve startups kunnen dus maximaal drie jaar gebruik maken van deze regeling. Voor de onderneming is het voordeel dat zo meer geld beschikbaar is om te kunnen groeien. Ook is overleg met de fiscus over een lager gebruikelijk loon van de DGA(‘s) niet nodig. Deze maatregel wil het kabinet in 2017 in werking laten treden.

 

Dividendbelasting voor coöperaties

Een coöperatie is op dit moment vrijgesteld van de dividendbelasting, behalve in situaties van misbruik van deze vrijstelling. Een BV/NV is wel belastingplichtig voor de dividendbelasting, hoewel in veel deelnemingsverbanden een vrijstelling bestaat (i) binnen de EU/EER of (ii) door toepassing van een belastingverdrag. Het kabinet ziet geen grond voor dit verschil.

Met Prinsjesdag zal een wetsvoorstel worden gedaan om het verschil tussen BV’s/NV’s en coöperaties op te heffen. Hierbij zal in het oog worden gehouden dat Nederland het onwenselijk vindt dat in ondernemingsketens dividendbelasting verschuldigd is en dat het reële coöperatieve bedrijfsleven niet wordt geraakt.

 

Verruiming samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en btw voor bouwterreinen

Binnenkort wordt een beleidsbesluit gepubliceerd waarin de samenloopvrijstelling wordt versoepeld voor bouwterreinen. De Staatssecretaris gaat voor de overdrachtsbelasting goedkeuren dat bij de verkrijging van een met btw belast bouwterrein, dat enkel op basis van de BTW-richtlijn als zodanig kwalificeert, onder nader te bepalen voorwaarden de samenloopvrijstelling van toepassing is.

Tot op heden is voor de toepassing van deze vrijstelling het standpunt ingenomen dat sprake moet zijn van een verkrijging van een bouwterrein in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Het begrip bouwterrein in de Wet op de omzetbelasting 1968 heeft echter een beperkter toepassingsbereik dan hetzelfde begrip in de zin van de BTW-richtlijn.

 

Vragen hierover?

Neem in dat geval gerust contact met ons op.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren