Hoge Raad: Ter beschikking stelling kan geruisloos uitgroeien tot onderneming

Op 13 mei jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een ter beschikking stelling van een vermogensbestanddeel kan uitgroeien tot een onderneming zonder dat daarover hoeft te worden afgerekend.

Wanneer een persoon een vermogensbestanddeel ter beschikking stelt aan een onderneming (direct of in een BV) van een verbonden persoon (bijvoorbeeld de fiscale partner) wordt de inkomsten belast in box 1 van de inkomstenbelasting als resultaat uit overige werkzaamheden. Als een ter beschikking stelling stopt moet in beginsel worden afgerekend over het verschil tussen de werkelijke waarde en de fiscale boekwaarde van het vermogensbestanddeel. Bij het uitgroeien van een dergelijke werkzaamheid tot een onderneming mag zo’n afrekening achterwege blijven door een zogenoemde doorschuifregeling.

In de casus die voorlag had een vrouw onroerend goed aan haar man verpacht, die dit gebruikte voor een landbouwbedrijf in maatschapsverband. Dit vormde dus een ter beschikking stelling. Vervolgens wordt de maatschap omgezet in een vennootschap onder firma (vof) en treedt de vrouw tot die vof toe. Hierdoor wordt zij ondernemer voor de inkomstenbelasting en vormt het onroerend goed ook ondernemingsvermogen voor haar. Als gevolg daarvan stopt ook de ter beschikking stelling. De vraag was of de doorschuifregeling ook in dit geval van toepassing is, zodat zij niet over de waardestijging van het onroerend goed hoeft af te rekenen.

De Hoge Raad oordeelt nu dat de overgang van het vastgoed van de ter beschikking stelling naar de onderneming onder de doorschuifregeling valt. Volgens de Hoge Raad is ook in dit geval sprake van het uitgroeien van werkzaamheid tot een onderneming, ondanks dat dit abrupt gebeurd door het toetreden tot een vof waarin reeds een onderneming zit. Dit betekent dat in een dergelijk geval niet hoeft te worden afgerekend over de waardestijging, maar dat de fiscale boekwaarde van het vermogensbestanddeel mag worden doorgeschoven naar de onderneming.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren