Hoge Raad: per-elementbenadering voor fiscale eenheid

De Hoge Raad heeft de per-elementbenadering voor de fiscale eenheid bevestigd. Onze verwachting is uitgekomen: na het Hof van Justitie van de EU oordeelt ook de Hoge Raad dat het Europese recht dwingt tot zogenoemde per-elementbenadering voor de fiscale eenheid.  In grensoverschrijdende situaties moeten renteaftrekbeperkingen worden toegepast alsof ook een fiscale eenheid mogelijk is. Echter, voor valutaverliezen geldt dat niet. Na deze uitspraken kan het niet anders meer dan dat de spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid ingevoerd zullen worden.

Per-elementbenadering

Wij hebben in eerdere berichtgeving aandacht besteed aan de gevolgen van de per-element benadering binnen de fiscale eenheid. De Hoge Raad volgt in haar eindoordeel de opvattingen van het HvJ van de EU: Nederland mag specifieke voordelen binnen het fiscale eenheidsregime niet weigeren enkel vanwege het feit dat de buitenlandse dochter geen fiscale eenheid kan aangaan in Nederland. De ongelijke behandeling binnen het fiscale eenheidsregime dient alsnog te worden hersteld.

Het ministerie van Financiën kondigde al op 25 oktober 2017 spoedmaatregelen fiscale eenheid aan om de budgettaire gevolgen van de uitspraak te beperken.  Met deze oordelen van de Hoge Raad komt nu een einde aan dit juridische traject.

Indien een belastingplichtige in een grensoverschrijdende situatie tegen een fiscale beperking aanloopt, die er niet zou zijn als een fiscale eenheid gevormd kan worden, dan kan die beperking geen stand houden. Een uitzondering bestaat voor valutaverliezen, vanwege de specifieke aard van deze resultaten.

Reparatiewetgeving

Direct op de dag van de conclusie van de Advocaat-Generaal voor het HvJ van de EU zijn de spoedmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen bestaan er kort gezegd uit, dat ook in nationale situatie de fiscale eenheid moet worden weggedacht voor de beperkende maatregelen, zoals verschillende renteaftrekbeperkingen. Zie ook ons eerdere nieuwsbericht over deze spoedmaatregelen.

In beginsel zouden de aangekondigde spoedmaatregelen fiscale eenheid met terugwerkende kracht in werking treden tot 25 oktober 2017 om 11.00 uur. Middels de laatste berichtgeving vanuit het kabinet is dit aangepast naar een terugwerkende kracht naar 1 januari 2018.

De reparatiewetgeving zal hoogstwaarschijnlijk doorgang vinden door het eindoordeel van de Hoge Raad. Dit heeft gevolgen voor de scheepvaartsector, zoals reeds beschreven in ons artikel van 7 juni 2018. Wij voorzien ter zake van de toepassing van de deelnemingsvrijstelling binnen deze sector problemen. Vanwege de toepassing van het tonnageregime op het niveau van de fiscale eenheid. Er zal per situatie moeten worden beoordeeld of de structuur dient te worden aangepast. Om te voorkomen dat de winst volledig belast zal worden.

Afsluitend

De reparatiewetgeving zal hoogstwaarschijnlijk per 2018 in werking treden en heeft dus nu al impact! Heeft u te maken met een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en bent u benieuwd of u te maken heeft met de per-element benadering? Wij kunnen dit voor u beoordelen en u hiermee van dienst zijn. U kunt uiteraard contact met ons opnemen.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren