Hoge Raad: zakelijke huur én verkoopprijs onvoldoende om erfbelasting te voorkomen

Vorige week oordeelde de Hoge Raad dat als een ouder een woning aan een kind verkoopt en daarna de woning van dat kind huurt, de huurprijs minimaal 6% van de WOZ-waarde dient te zijn om na overlijden erfbelasting over die woning te voorkomen. Het feit dat de verkoopprijs zakelijk was en dat ook een zakelijke huur overeen was gekomen, maakt daarbij geen verschil.

Al eerder berichtten wij dat de Advocaat-Generaal een conclusie met dezelfde strekking had genomen. Ook volgens de A-G diende de huurprijs minimaal 6% van de WOZ-waarde te zijn om later erfbelasting te voorkomen. Dit heeft te maken met een regeling in de Successiewet dat de ouder nog geacht wordt het genot van de woning te hebben bij een lagere huurprijs. Als de ouder nog het genot van de woning heeft, wordt de volledige waarde van de woning als fictie bij de erfenis opgeteld, ondanks dat de woning eigendom van het kind is. Dit kan voorkomen worden door een juiste huurprijs.

De Hoge Raad komt in deze casus dus tot het oordeel dat de waarde van de woning tot de nalatenschap van de ouder moet worden gerekend, ondanks de zakelijke huurprijs én verkoopprijs. Deze regeling is in de wet opgenomen om te voorkomen dat vermogen zonder heffing van schenk- of erfbelasting via een dergelijke situatie naar de volgende generatie kan worden overgeheveld. Of dat ook de bedoeling was in deze situatie is de vraag. Niettemin is erfbelasting over de waarde van de woning verschuldigd.

Wij raden dan ook af om een vergelijkbare situatie te creëren. Dit illustreert weer eens dat bij transacties tussen familieleden goed naar de fiscale consequenties moet worden gekeken. Als het de bedoeling is om vermogen naar de volgende generatie over te hevelen, zijn er veel betere manieren om dat te doen.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wilt, neem dan vooral contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren