Hypotheekrenteaftrek vrije keus of niet?

Mocht u al jaren gebruik maken van mogelijkheid om uw hypotheekrente af te trekken van uw inkomen dan kunt u daar niet ineens mee stoppen. Ondanks dat er sprake kan zijn van een nadelig effect, kunt u de schuld die ziet op de hypotheekrente niet zo maar verplaatsen naar  box 3. Wij lichten de situatie verder toe.

Historie

Sinds de Wet maatregelen woningmarkt 2014 wordt voor woningbezitters met een geringe hypotheek en een hoog inkomen het eigenwoningforfait tegen het toptarief (52%) bijgeteld. De hypotheekrenteaftrek daarentegen wordt tegen een lager tarief afgetrokken. Sinds 2014 is afgesproken dat de aftrek de komende jaren tegen het toptarief jaarlijks afneemt met een 0.5%. Dit betekent dat in 2017 de renteaftrek plaatsvindt tegen 50%. Deze daalt uiteindelijk naar 38%. Het nadeel ziet op de bijtelling die derhalve tegen het toptarief plaatsvindt en de aftrek tegen het lagere tarief.

Gevolgen Wet maatregelen woningmarkt

Indien het eigen woning forfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning, bestaat er recht op aftrek wegens geen of geringe eigen woning schuld (de zogenoemde wet Hillen). Per saldo zal er geen bijtelling voor het eigen woning forfait plaatsvinden.

Echter, indien het eigen woning forfait lager is dan de rente/kosten van de eigen woning schuld, maar door het verschil in tarief (2%), dient er per saldo wel belasting te worden betaald, geldt deze wet Hillen niet volgens de staatssecretaris.

Een voorbeeld ter verduidelijking. Het eigen woning forfait bedraagt € 4.900 en de rente van de eigen woning schuld € 5.000. Het forfait wordt tegen 52% bijgeteld. De rente is tegen 50% aftrekbaar. Dit leidt per saldo tot een verschuldigde belasting van € 48.

Kwalificatie eigenwoningschuld

De gedachte kan alsdan opkomen de eigen woning schuld in box 3 te laten opnemen. Een bijtelling zal dan niet plaatsvinden op basis van de Wet Hillen. En er is dan geen sprake meer van het tariefsnadeel. Volgens de staatsecretaris is er alleen een keuze met betrekking tot de kwalificatie van de schuld, box 1 of box 3 schuld. Er is geen keuze wat betreft de aftrek van rente en kosten, deze volgt namelijk de kwalificatie van de schuld. Een mogelijkheid is de voorwaarden van een eigenwoningschuld zodanig aan te passen dat de schuld niet meer kwalificeert als een eigenwoningschuld. Gevolg daarvan zou dan zijn dat de rente en kosten niet langer aftrekbaar zijn in box 1. Dit zal alleen mogelijk zijn voor schulden die zijn afgesloten na 31 december 2012 en waarvoor de fiscale aflossingseis geldt.

Afsluiting

Mocht u nadeel ondervinden van de bijtelling in box 1 dan kunt u overwegen of er mogelijkheden zijn om uw lening aan te passen waardoor deze niet meer kan kwalificeren als een box 1 lening. De oplossing ziet dan op het aflossingsvrij maken van de lening. In alle andere gevallen blijft de schuld zich kwalificeren als een box 1 schuld. Derhalve wordt er dan, ongeacht of de rente en kosten in aftrek worden gebracht, op grond van de wet de lening als een box 1 schuld in aanmerking genomen.

Wilt u meer informatie inzake de eigenwoninglening neemt u dan gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren