Investeringsaftrek te laag berekend?

Bij samenwerkingsverbanden is de investeringsaftrek vaak te laag berekend, aldus Hof Den Bosch. In een recente uitspraak oordeelt het hof dat de berekening van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna KIA) tot een te laag bedrag leidt voor samenwerkingswerkingsverbanden. Dit betekent een mogelijkheid tot belastingbesparing. Wij lichten de situatie graag toe.

Te lage KIA volgens hof

Volgens het hof is er sprake van een te lage vaststelling van de KIA indien wordt samengewerkt middels een samenwerkingsverband. Het hof vindt dat de wettekst letterlijk zou moeten worden toegepast. De wettekst vermeldt dat leden van een samenwerkingsverband recht hebben op KIA gebaseerd op de gehele investering door het samenwerkingsverband. Het aangifteprogramma van de Belastingdienst houdt er een andere berekening op na, gevolg is een lagere toepassing van de KIA.

Gevolgen voor u

Door het toepassen van de KIA per maat/vennoot in een maatschap/VOF over de gehele investering zal het bedrag hoger moeten worden vastgesteld, aldus het hof. Indien bijvoorbeeld de investering meer dan € 56.642 (drempeltarief 2018) en minder dan € 314.673 (drempeltarief 2018) bedraagt, dan heeft iedere maat/vennoot recht op een KIA van € 15.863 (eventueel nog te verminderen met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat hoger is dan € 104.891 (drempeltarief 2018)). In de diverse aangifteprogramma’s wordt rekening gehouden met het aantal maten/vennoten en wordt het totaal aan KIA verdeeld over de diverse maten/vennoten. Dit betekent per saldo een lagere toepassing van de KIA per maat/vennoot.

In de afgelopen jaren is de KIA dus in veel gevallen naar een te laag bedrag toegepast, volgens het hof. Mocht u in de afgelopen jaren hebben geparticipeerd in een samenwerkingsverband en is de KIA toegepast, dan bestaat mogelijk recht op een hogere aftrek. Wij kunnen voor u nagaan of u in aanmerking komt voor een hogere aftrek.

Doe alvast een beroep op hogere KIA!

De staatssecretaris is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het hof. Het is afwachten hoe de Hoge Raad zal oordelen en de wettekst zal interpreteren.  In de tussentijd is het van belang om uw rechten veilig te stellen. Als u op basis van het oordeel van Hof Den Bosch recht zou hebben op een hogere KIA, is het van belang daarop een beroep te doen. Dit betekent dat u tegen een definitieve aanslag binnen 6 weken bezwaar moet aantekenen. Heeft u nog geen definitieve aanslag voor het betreffende jaar ontvangen, dan kunt u een aanvulling op de aangifte indienen op aanspraak te maken op de hogere KIA.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren