Juridische fusie voor de overdrachtsbelasting niet zakelijk

Wilt u vennootschappen gaan splitsen of fuseren, laat dan de fiscale gevolgen goed beoordelen. In een recente casus gaat het mis voor de overdrachtsbelasting. Bij een juridische fusie is geen overdrachtsbelasting verschuldigd, indien sprake is van zakelijke overwegingen. Of sprake is van zakelijke overwegingen moet feitelijk worden beoordeeld, maar is niet altijd eenduidig. Hoe kunt u hiermee omgaan?

Recente rechtspraak over juridische fusie en overdrachtsbelasting

De rechtbank Den Haag oordeelde onlangs over de volgende zaak. Binnen een firmaverband werd  zowel een damesmodewinkel als een babykledingwinkel geëxploiteerd door middel van twee BV’s . In 2016 vond er tussen beide vennootschappen een juridische fusie plaats waarbij een verhuurd winkelpand overging. Wegens deze overgang van het pand deed de verkrijgende vennootschap een aangifte overdrachtsbelasting. Zij maakte vervolgens direct bezwaar tegen de voldoening op aangifte. In haar bezwaar vroeg zij om de toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting vanwege de juridische fusie.

Het bezwaarschrift werd door de inspecteur afgewezen. Volgens de inspecteur vond de fusie niet in overwegende mate plaats op zakelijke gronden. De BV stelde dat door de fusie een vereenvoudigde structuur was ontstaan, kostenbesparing plaatsvond, de exploitatie van het onroerend goed en de participatie in andere onderneming efficiënter kan worden uitgevoerd en de fusie zorgde voor een eenvoudigere administratie.

Uitspraak

Volgens de rechtbank maakt de BV met de door haar aangevoerde argumenten niet aannemelijk dat er hoofdzakelijk sprake is van zakelijke overwegingen met betrekking tot de juridische fusie. Het vermogen van de verdwijnende vennootschap bestond op het moment van de fusie enkel uit een pand dat door de verkrijgende vennootschap werd verhuurd. Het resultaat is dat het pand wordt overgedragen en de andere BV verdwijnt. Op basis van de wetsgeschiedenis stelt de rechtbank dat in zo’n geval de vrijstelling niet van toepassing is.

Het feit dat voor de vennootschapsbelasting de juridische fusiefaciliteit wel van toepassing is op grond van dezelfde zakelijke overwegingen en dit bij de overdrachtsbelasting niet van toepassing zou zijn, is volgens de rechtbank niet in strijd met het streven naar gelijke criteria voor de toepassing van de fiscale faciliteiten in verschillende belastingen bij juridische fusie door de wetgever.

De praktijk

Kortom de invulling van het begrip ‘zakelijke overwegingen’ kent voor de fusievrijstelling voor de overdrachtsbelasting een strikte invulling. Het kan dus zelfs voorkomen dat voor de ene wet wel zakelijke overwegingen aanwezig zijn, terwijl die overwegingen voor de andere wet niet als voldoende zakelijk kwalificeren.

Wij raden daarom aan om elke herstructurering (zoals een juridische splitsing of fusie) door een fiscaal adviseur te laten beoordelen en, zo nodig, vooraf af te stemmen met de Belastingdienst. Op die manier kan discussie en mogelijk belastingheffing achteraf worden voorkomen.

Uiteraard kunnen wij u hierin begeleiden. Wij adviseren u graag welke fiscale mogelijkheden in uw situatie het beste resultaat opleveren.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren