Onbelaste vergoedingen werknemers vanaf 2020 omhoog!

Werkgevers kunnen vanaf 2020 een hogere onbelaste vergoeding geven aan hun werknemers. De mogelijkheid voor een bedrijfsuitje of het kerstpakket worden daarmee ruimer. Wij informeren u graag nader.

Huidige werkkostenregeling

In de huidige werkkostenregeling kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers geven ter grootte van 1,2% van het totale fiscale loon. Als meer wordt verstrekt dan 1,2% moet de werkgever hierover een eindloonheffing van 80% betalen. Daarnaast kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of een opleiding. De huidige vrije ruimte van 1,2% wordt als een knelpunt ervaren door met name mkb-ondernemingen. Hierdoor heeft het kabinet gekeken naar een mogelijke aanpassing van de vrije ruimte.

Verruiming vrije ruimte

Het kabinet heeft besloten tot een hogere vrije ruimte voor de werkkostenregeling. Op dit moment (2019) bedraagt de onbelaste ruimte 1,2% van het totale fiscale loon. Het kabinet is voornemens de vrije ruimte per 1 januari 2020 te verruimen naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000. Voor het fiscale loon boven de € 400.000 blijft het percentage van 1,2 gelden.

De verruiming van 1,2% naar 1,7% voor een loonsom tot € 400.000 levert werkgevers een extra vrije ruimte op van € 2.000. Bij een loonsom van € 400.000 betekent dit een vrije ruimte van in totaal € 6.800, dit was € 4.800.

Verklaring omtrent gedrag

Tevens heeft het kabinet besloten tot een nieuwe gerichte vrijstelling. Deze gerichte vrijstelling ziet op de vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag. Door het gericht vrijstellen van deze vergoeding zal deze niet ten koste gaan van de vrije ruimte.

Lastenverlichting

Het kabinet heeft eind 2018 een budget van 100 miljoen euro ter beschikking gesteld voor een lastverlichting op arbeid in met name het mkb. Bovenstaande regelingen zijn hier een uitwerking van. Het kabinet heeft nog wel opgemerkt dat de maatregelen nog de uitvoeringstesten binnen de Belastingdienst moeten doorstaan.

Tot slot

De uitvoering van de werkkostenregeling is nog geregeld onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Welke kosten vallen wel en welke vallen niet onder de regeling? Wij kunnen beoordelen of u de werkkostenregeling juist toepast en welke mogelijkheden u wellicht nog heeft.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren