Onderhandse schenking vervalt bij overlijden

Het Hof Den Haag heeft weer eens duidelijk gemaakt dat een schenking die pas opeisbaar is bij overlijden vervalt, indien er geen notariële akte is. Een moeder had schenkingen aan haar dochter gedaan, die niet waren uitbetaald en waarbij ook niet was bepaald wanneer de schenking opeisbaar was. Wij lichten dit graag nader toe.

 

Papieren schenking

Indien een schenking wordt gedaan zonder dat het vermogen wordt overgedragen is sprake van een zogenoemde papieren schenking. U schenkt eigenlijk het vermogen en leent dat weer terug. Als de schenking op die manier pas opeisbaar is bij overlijden, wordt de schenking niet in mindering gebracht op de waarde van de nalatenschap tenzij deze papieren schenking bij notariële akte is verleden. Ook is bij een dergelijke papieren schenking een belangrijk aandachtspunt dat jaarlijks 6% rente verschuldigd is en deze ook is betaald over de lening van de schenker aan de begiftigde. Wordt daar niet aan voldaan, dan komt de schenking ook niet (volledig) in mindering op de nalatenschap.

 

De casus

In de zaak voor het Hof Den Haag was een schenking schuldig gebleven, waarbij geen termijn voor de opeisbaarheid was bepaald. De moeder (schenkster) had niets op de schenking afgelost en kon dat ook niet, omdat geen cash daarvoor beschikbaar was. Ook overweegt het Hof dat de dochter (begiftigde) geen pogingen heeft gedaan om de schuld op te eisen. In die situatie is sprake van een zogenoemde schenking ter zake des doods, die alleen in mindering op de nalatenschap van de moeder komt, indien die schenking bij notariële akte is gedaan. Het Hof komt dus tot het oordeel dat de schenking niet in mindering komt op de nalatenschap van moeder.

 

Gevolgen voor u

Indien u een schenking heeft gedaan of ontvangen die pas bij overlijden opeisbaar is, dan is het van belang dat die schenking notarieel is verleden. Is dat niet het geval, dan is het mogelijk dit achteraf te repareren. Daarnaast is het van belang dat jaarlijks 6% rente wordt betaald bij papieren schenkingen.

Wij verwijzen u graag naar ons uitgebreide artikel over de papieren schenking, dat kunt u hier vinden.

Mocht u hierover vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren