Ontslagvergoeding deels onbelast?!

Onlangs oordeelde Hof ’s Den Bosch dat een werknemer een deel van zijn ontslagvergoeding onbelast kan ontvangen. Een deel blijft onbelast, omdat het ‘strekt tot betering van eer en goede naam’. Wij lichten de situatie graag toe.

 

Casus

De arbeidsverhouding van de werknemer was ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. Aan de werknemer werd een ontslagvergoeding toegekend van € 352.000. Uit de ontbindingsovereenkomst tussen werknemer en werkgever kan worden afgeleid dat ter zake van de verstoorde arbeidsrelatie de werkgever een verwijt kan worden gemaakt. De werknemer heeft met de Belastingdienst overleg gevoerd in hoeverre de ontslagvergoeding onbelast was, maar dat overleg kwam niet tot een acceptabel compromis voor werknemer.

 

Uitspraak Hof Den Bosch

De Hoge Raad heeft in het verleden al aangegeven dat een ontslagvergoeding (deels) onbelast kan blijven als die vergoeding onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking, maar (bijvoorbeeld) zijn oorzaak vind ik de beter van eer en goede naam. Een soort immateriële schadevergoeding dus. De belastingrechter dient zelfstandig een oordeel te vormen of hiervan sprake is en in hoeverre.

Het hof komt op basis van de uitspraak van de kantonrechter over de ontslagvergoeding en op basis van voornoemde ontbindingsovereenkomst tot het oordeel dat de ontslagvergoeding grotendeels verband houdt met de dienstbetrekking, maar ook voor een deel niet. Het hof bepaalt het deel dat onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking op € 100.000. Dit deel van de ontslagvergoeding blijft dus onbelast voor de werknemer.

 

Voordeel voor werknemers, maar ook voor werkgevers

Wordt u als werknemer ontslagen, dan kan een deel van de ontslagvergoeding mogelijk onbelast blijven. Dat kan 52% inkomstenbelasting schelen. Of er mogelijkheden zijn, hangt mede af van de reden van ontslag en de omstandigheden waaronder dat gebeurt.

Ook voor werkgevers is het goed om te realiseren dat onder omstandigheden een deel van de ontslagvergoeding onbelast kan blijven. Uiteindelijk zal voor de werknemer het bedrag dat hij netto overhoudt van belang zijn, waardoor mogelijk een voor alle partijen gunstig compromis kan worden gevonden als de omstandigheden van het ontslag niet ideaal zijn. Voor de werkgever is het ontslag dan minder duur, terwijl de werknemer netto meer zal overhouden.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren