Open CV verdwijnt per 2024: wetsvoorstel wordt doorgezet

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat hij het wetsvoorstel om de open commanditaire vennootschap af te zeggen toch zal doorzetten. Vanwege omvangrijke kritiek tijdens de online consultatie was dit wetsvoorstel in de ijskast gezet. Het zal nu in het voorjaar 2023 worden ingediend en vanaf 2024 gelden.

Aanloop wetsvoorstel

Op 29 maart 2021 is het conceptwetsvoorstel ‘Wet aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen’ gepubliceerd voor internetconsultatie (zie ons eerdere nieuwsbericht). Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat hybride mismatches blijven bestaan in internationale situaties met open commanditaire vennootschappen (CV) en open fondsen voor gemene rekening (FGR).
Door het grote aantal reacties was het wetsvoorstel uitgesteld (zie ons eerdere nieuwsbericht). Daarbij had de staatssecretaris reeds aangegeven dat het gedeelte over de open FGR geschrapt zou worden. Het was de vraag of dit voor het hele wetsvoorstel zou gelden, nu een deel van de reacties opmerkten dat het wetsvoorstel onnodig was en ook tal van onbedoelde situaties zou raken.
Op 1 juni jl. heeft de staatssecretaris zijn agenda bekend gemaakt, waarin dit wetsvoorstel voor het voorjaar 2023 in de planning staat. In de toelichting wordt aangegeven dat het de bedoeling is om de open CV af te schaffen.

Verwachte inhoud wetsvoorstel en impact

In Nederland is een open CV fiscaal niet-transparant en belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, terwijl een besloten CV transparant is en daarmee niet vennootschapsbelastingplichtig. Internationale rechtsvormen vergelijkbaar met de CV worden ook op deze manier ingedeeld. Of een CV open of besloten is hangt af van de vereisten voor toetreding en vervanging van de vennoten van de CV.
De staatssecretaris wil nu een wetsvoorstel indienen waarmee alle CV’s als besloten worden behandeld. Ook de internationale vergelijkbare rechtsvormen worden dan fiscaal transparant behandeld, waardoor minder internationale tax planning mogelijk zou zijn. Dat is de bedoeling van de staatssecretaris, maar tegelijkertijd worden veel nationale structuren ook geraakt.
De open CV wordt op dit moment wel gebruikt bij vastgoed en scheepvaart, maar ook in tal van andere sectoren. Daarnaast wordt de open CV gebruikt voor zogenoemde anonimiseringsstructuren, om de privacy van DGA’s te waarborgen. Al deze structuren zullen moeten worden aangepast.
Naar verwachting zal er uitgebreide overgangswetgeving komen om directe heffing te voorkomen, zoals ook al in het wetsvoorstel in consultatie was opgenomen, maar niettemin zal dit uitgebreide herstructurering vragen. Wat ons betreft, blijft dit een onwenselijk wetsvoorstel.
Puur nationale structuren worden ook geraakt, waardoor van aanzienlijke belasting sprake zal zijn, tenzij de structuur actief wordt aangepast. Dit betekent aanzienlijke structureringskosten.

Tot slot

In het voorjaar van 2023 komt het wetsvoorstel zelf en zal de exacte impact en – nog belangrijker – de overgangswetgeving duidelijk worden. Wij kunnen de verwachte impact voor uw structuur al in kaart brengen en oplossingen schetsen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren