Pensioen in eigen beheer: einde in zicht?

Recent heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw voorstel gedaan om de knelpunten met het pensioen in eigen beheer op te lossen. In dit voorstel verruimt de staatssecretaris de korting bij afkoop van 20% naar 30%, waardoor de maximale heffing bij afkoop op 36,4% uitkomt. Daarnaast stelt de staatssecretaris een ‘spaarvariant bij uitfasering’ voor.

 

Afkopen tegen 70% van de fiscale balanswaarde

In het huidige voorstel gaat de staatssecretaris uit van het afkopen van de pensioenvoorziening tegen 70% van de fiscale balanswaarde. Dit betekent dat het verschil tussen de (veel) hogere commerciële waarde en de fiscale waarde van de voorziening niet in de heffing zal worden betrokken. Ook wordt geen revisierente van 20% berekend, zoals normaal bij afkoop het geval zou zijn.

 

Spaarvariant bij uitfasering

Een ander alternatief is de spaarvariant. In dit alternatief wordt ook het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde niet in de heffing betrokken. Vervolgens kan de fiscale pensioenvoorziening worden omgezet in een oudedagsspaarverplichting. Er kan geen verdere opbouw meer plaatsvinden, maar de verplichting wordt wel jaarlijks opgerent. De jaarlijkse actuariële berekening kan echter achterwege blijven. Ook de zogenoemde dividendklem (de vraag of dividend kan worden uitgekeerd zonder dat sprake is van afkoop van het hele pensioen) verdwijnt.

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal het gespaarde bedrag gedurende een periode van 20 jaar door gelijkmatige periodieke uitkeringen belast worden uitgekeerd. Daarbij zal waarschijnlijk worden aangesloten bij een systematiek dat oprenting ook plaatsvindt gedurende de afbouwjaren. Het voordeel van deze variant is dat niet direct liquiditeiten nodig zijn, zoals bij de afkoopvariant.

 

Partnerproblematiek

Een aandachtspunt blijft dat de partner van de DGA toestemming zal moeten geven, welke variant ook gekozen wordt. Daarbij moet goed bedacht worden dat de partner zal inleveren bij deze varianten. Een optie om de partnerproblematiek goed te regelen is om bij een externe verzekeraar een nabestaandenpensioen voor de partner te regelen. Dit betekent uiteraard ook dat een bedrag bij die verzekeraar moet worden afgestort.

 

Reeds ingegane pensioenen

Ook DGA’s met een reeds ingegaan pensioen zullen gebruik kunnen maken van de afkoop. Wij hopen dat ook het omzetten naar de spaarvariant voor deze DGA’s mogelijk is, maar duidelijk is dat nog niet.

 

Volgende stappen

Het is nu wachten totdat de staatssecretaris met een wetsvoorstel komt. Hij heeft aangekondigd dat een internetconsultatie van dat wetsvoorstel zal volgen. De staatssecretaris hoopt dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2017 kan ingaan, maar geeft tegelijkertijd aan dat het niet zeker is dat die datum gehaald wordt. Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

 

Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren