Percentage rechtsherstel box 3 voor 2022 vastgesteld

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft onlangs de forfaitaire rendementspercentages in de Wet rechtsherstel box 3 vastgesteld. Deze percentages zijn met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 nu vastgelegd.

Achtergrond

De Wet rechtsherstel box 3 stelt regels voor de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen (het box 3-inkomen) over de kalenderjaren 2017 tot en met 2022, om de heffing in box 3 in overeenstemming te brengen met het Kerstarrest van de Hoge Raad. In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat het op dat moment, sinds 1 januari 2017, geldende box 3-stelsel in bepaalde gevallen in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Voor die situaties vindt op grond van de Wet rechtsherstel box 3 rechtsherstel plaats. Lees ook ons vorige nieuwsbericht over dit onderwerp.

Vaststelling forfaitaire rendementspercentages in Wet rechtsherstel box 3

Onlangs heeft de staatssecretaris de forfaitaire rendementspercentages in de Wet rechtsherstel box 3 voor het belastingjaar 2022 vastgesteld. Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen in box 3 onderverdeeld in drie categorieën. Na de verdeling van het vermogen over de drie verschillende vermogenscategorieën wordt het rendement over het vermogen forfaitair bepaald.

Voor elke vermogenscategorie geldt een eigen forfaitair rendementspercentage. Het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden voor het kalenderjaar is vastgesteld op 0,00% (dit was 0,01%). Voor schulden bedraagt het percentage 2,28% (dit was 2,46%). Voor beleggingen en andere bezittingen bedraagt het percentage 5,53%. Deze wijzigingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 doorgevoerd.

Rechtsherstel volledig?

Het is overigens de vraag of hiermee volledig rechtsherstel wordt geboden. Deze systematiek gaat nog steeds uit van forfaitaire rendementen, terwijl uw werkelijke rendement kan afwijken. Ook hierover worden al verschillende rechtszaken gevoerd. Het is afwachten hoe de Hoge Raad over deze casusposities oordeelt. Dit speelt bijvoorbeeld als de beleggingsresultaten negatief zijn, terwijl dan wel 5,53% rendement wordt gerekend.

Daarnaast speelt ook nog de vraag of de zogenoemde niet-bezwaarmakers nog recht hebben op rechtsherstel en daarmee belastingteruggaaf. Ook hierover zullen nog rechtszaken worden gevoerd, die wij uiteraard op de voet volgen.

Tot slot

Mocht u vragen hebben over uw box 3-belasting of hulp willen bij een discussie met de Belastingdienst, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren