Schenkingsvrijstelling eigen woning verruimd

Vanaf 1 januari kan weer € 100.000 belastingvrij geschonken worden voor een eigen woning. Eerder beschreven wij al de voorwaarden en mogelijkheden voor deze schenkingen. Recent zijn enkele aanvullende regels en versoepelingen bekend geworden. Wij lichten deze graag hieronder toe.

In verleden benutte vrijstelling

Er bestaat al enige jaren de mogelijkheid om als ouders aan kinderen te schenken, waarbij een beroep kan worden gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze vrijstelling kende de afgelopen jaren verschillende hoogtes. Indien u eerder gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling is bijschenken in bepaalde gevallen mogelijk. Wij verwijzen u graag naar ons eerdere nieuwsbericht voor een overzicht van deze mogelijkheden.

Versoepelingen voor ontvanger

Met ingang van het belastingjaar 2017 hebben er enkele versoepelingen plaatsgevonden. De schenking is niet langer beperkt van ouders aan kinderen. De ontvanger kan ook van een willekeurige derde een schenking ontvangen, zolang de schenking maar aangewend wordt voor de eigen woning. Cruciaal is dat de ontvanger (of diens fiscaal partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is, deze eis is in 2017 niet versoepeld.

Een andere belangrijke versoepeling treedt op bij de benutting van de verruimde verhoogde vrijstelling. De verruimde verhoogde vrijstelling voor de eigen woning kan worden benut in drie achtereenvolgende kalenderjaren. Dit betekent dat de schenker de ontvanger niet het hele bedrag in 2017 hoeft te schenken, maar ook een deel in 2018 en 2019 mag geven. De schenkingen dienen uiteindelijk te worden gebruikt voor de eigen woning, uiterlijk 2019. Op deze manier is het wel mogelijk om in 2017 een schenking te doen aan een 39-jarige, die dan tot eind 2019 de tijd heeft om de schenking aan te wenden.

Voorwaarden

De schenkingen met betrekking tot de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning zijn aan een aantal voorwaarden verbonden. Per 2017 zijn dit de volgende voorwaarden:

  • In de aangifte schenkbelasting 2017 dient men een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling eigen woning.
  • De schenker moet daadwerkelijk het geld betalen, dit betekent dat een eigenwoningschenking onder schuldigerkenning niet meer mogelijk is.
  • De schenking moet uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling zijn besteed aan de eigen woning. Wordt in 2017 een schenking gedaan, dan moet de ontvanger voor 31 december 2019 dit hebben gebruikt voor de eigen woning.
  • De eigenwoningschenking kan niet meer plaatsvinden onder een opschortende voorwaarde of herroepelijkheid. Wel bestaat de mogelijkheid om de schenking onder de ontbindende voorwaarde te doen dat het bedrag tijdig wordt besteed aan de eigen woning. Is dat niet (volledig) het geval, dan vervalt de schenking voor dat deel en is daarover ook geen schenkbelasting verschuldigd.

Mocht uiteindelijk blijken dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan dient de begiftigde uiterlijk 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarvoor beroep is gedaan op de verhoogde vrijstelling hiervan melding te maken bij de inspecteur.

Tot slot

Vanaf 2017 kan weer € 100.000 geschonken worden voor de eigen woning. De voorwaarden zijn wel gewijzigd ten opzicht van de eerdere vrijstelling. Wilt u een dergelijke schenking doen of ontvangt u deze, let dan goed op of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Wilt u graag weten wat u mogelijkheden zijn? Of heeft u een vraag? Neem dan vooral contact met ons op.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren