Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie vanaf 15 november 2023

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Vanaf 15 november 2023 worden er aanvullende eisen gesteld aan het beëindigen van een vennootschap via een turboliquidatie. De wet is bedoeld om de positie van schuldeisers bij een turboliquidatie te verbeteren door verschillende openbaarmakingseisen in te voeren. Deze eisen gelden voor alle vennootschappen die vanaf 15 november 2023 worden geliquideerd via een turboliquidatie, niet voor de vennootschappen die voor deze datum zijn geliquideerd.

 

De turboliquidatie

De turboliquidatie is een manier om een vennootschap op te heffen. Een belangrijke eis voor een turboliquidatie is dat er geen bekende baten meer aanwezig mogen zijn op het moment van ontbinding. Indien er geen baten meer aanwezig zijn op het moment van ontbinding, houdt de vennootschap op te bestaan door een besluit hiertoe van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit is een vereenvoudigde manier van het opheffen van een  vennootschap,. Er hoeft in tegenstelling tot een normale liquidatie bijvoorbeeld geen nieuwsbericht geplaatst te worden of een wijze van vereffening openbaar te worden gemaakt.

 

Aanvullende eisen vanaf 15 november 2023

Vanaf 15 november 2023 gelden er aanvullende eisen bij een turboliquidatie door de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Deze wet is bedoeld om meer transparantie te creëren bij een turboliquidatie om zo de positie van eventuele schuldeisers te verbeteren. Bij een turboliquidatie vanaf 15 november 2023 dient het bestuur de volgende financiële verantwoording af te leggen:

  • Het bestuur van de vennootschap moet een slotbalans en staat van baten en lasten opstellen en deze binnen 14 dagen na ontbinding deponeren bij de KvK. Indien er ten tijde van de ontbinding nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt over het vorige boekjaar dient het bestuur ook een balans en staat van baten en lasten op te stellen en vast te leggen over het vorige boekjaar.
  • Het bestuur van de vennootschap moet beschrijven waarom er op het moment van ontbinding geen baten meer aanwezig zijn en deze beschrijving binnen 14 dagen deponeren bij de KvK.
  • Het bestuur moet de jaarrekeningen over voorgaande boekjaren deponeren als deze jaarrekeningen nog niet zijn gedeponeerd bij de KvK.
  • Het bestuur moet de schuldeisers meteen na deponering schriftelijk op de hoogte stellen dat de hiervoor benoemde stukken ter inzage liggen bij de KvK.

Wordt er door het bestuur niet aan deze eisen voldaan, dan kan het Openbaar Ministerie de rechtbank verzoeken om een bestuursverbod op te leggen aan de verantwoordelijke bestuurder(s). In dat geval mag de bestuurder maximaal 5 jaar geen bestuursfunctie meer uitoefenen.

 

Vennootschap liquideren voor 15 november 2023!

Heeft u een vennootschap welke geliquideerd moet worden? Doe dit dan voor 15 november 2023 om extra werk en extra kosten te voorkomen! Wij helpen u uiteraard graag bij de turboliquidatie van uw vennootschap. Heeft u andere vragen over de turboliquidatie of de aanvullende eisen? Neem dan ook vooral contact met ons op!

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren