Toch vertrouwen op Belastingtelefoon?!

Het is natuurlijk ook vreemd: u mag in principe niet vertrouwen op de informatie van de Belastingtelefoon. Recent oordeelt hof ’s-Hertogenbosch in een casus anders: de belastingplichtige mag in dat geval wél vertrouwen op de onjuiste informatie van de Belastingtelefoon. Daardoor wordt geen revisierente geheven over de afkoop van een lijfrente, terwijl die volgens de wet wel verschuldigd is. Graag lichten wij toe wanneer u wél en niet op de Belastingtelefoon kunt vertrouwen.

Niet vertrouwen op Belastingtelefoon

Op basis van jurisprudentie van de Hoge Raad kan aan uitlatingen van een medewerker van de Belastingtelefoon niet blind worden gevaren. Indien deze uitlatingen onjuist zijn, bent u toch gehouden aan de wet. Dit algemene uitgangspunt is natuurlijk crú: u belt de Belastingtelefoon met een vraag over uw aangifte of over de fiscale gevolgen van een bepaald onderwerp en krijgt vervolgens een onjuist antwoord. U vertrouwt op dit (onjuiste) antwoord en baseert uw acties hier vervolgens op, maar wordt daarna met een ander fiscaal gevolg geconfronteerd.

Beroep op vertrouwensbeginsel

In bepaalde gevallen, kunt u een beroep op het vertrouwensbeginsel doen. Dit betekent dat u op de uitlatingen van de Belastingdienst mag vertrouwen. Zoals wij hiervoor schreven, geldt dit over het algemeen niet voor de Belastingtelefoon.

Echter, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan toch op de Belastingtelefoon worden vertrouwt, volgens een recent arrest van het hof ’s-Hertogenbosch. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • door belanghebbende de juiste en volledige informatie is verstrekt;
  • de betreffende inlichtingen niet zo duidelijk in strijd zijn met een juiste wetstoepassing dat de betrokken belastingplichtige redelijkerwijs hun onjuistheid had kunnen en moeten beseffen;

          en

  • belanghebbende, afgaande op de onjuiste voorlichting, enige handeling heeft verricht of nagelaten en als gevolg daarvan schade heeft geleden

Een aandachtspunt daarbij is nog wel dat u moet aantonen dat de Belastingtelefoon de betreffende uitlatingen heeft gedaan. In de uitspraak van het Hof was daarbij een handgeschreven gespreksverslag van de belastingplichtige met de naam van de belastingtelefoonmedewerker voldoende.

Tot slot

Indien u uw situatie volledig duidelijk maakt aan de medewerker van de Belastingtelefoon, dan heeft u een goede kans dat u ook kunt varen op de antwoorden. Mocht u desondanks een discussie met de Belastingdienst krijgen, neemt u dan vooral contact met ons op. Wij kunnen u helpen om een dergelijk discussie zo goed mogelijk te voeren.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren