Tonnageregime van toepassing bij inschakeling bemanningsbureau

In een zaak die voorlag aan het Hof Arnhem-Leeuwarden kwam aan de orde of het inschakelen van een bemanningsbureau (crew agency) door belanghebbende, invloed zou hebben op de toepassing van het tonnageregime. Volgens het hof heeft het inschakelen van het bemanningsbureau geen invloed op de toepassing van het tonnageregime, indien en voor zover de eindverantwoordelijkheid bij belanghebbende ligt.

Situatie

Belanghebbende heeft diverse belangen in scheepvaart CV’s. Zij verricht voor de diverse scheepvaart CV’s zowel het volledige technische beheer als het volledige bemanningsbeheer. Door het verrichten van deze activiteiten past zij het tonnageregime toe.

Voor wat betreft het verrichten van het bemanningsbeheer schakelt belanghebbende een bemanningsbureau in. De inspecteur vindt op basis van deze situatie dat niet het volledige bemanningsbeheer wordt uitgevoerd door belanghebbende en is daarom van mening dat het tonnageregime niet op de gehele winst kan worden toegepast. De inspecteur stelt dat een belastingplichtige de werkzaamheden ten aanzien van het bemanningsbeheer zelf (dat wil zeggen: met behulp van eigen personeel) dient te verrichten en zij de feitelijke uitvoering van die werkzaamheden derhalve niet mag uitbesteden aan een derde..

Tevens zouden er volgens de inspecteur aanwijzingen zijn dat er werkzaamheden vanuit Duitsland zijn verricht, hierdoor zou niet het volledige bemanningsbeheer vanuit Nederland zijn verricht.

Uitspraak Hof

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat ondanks dat belanghebbende als scheepsmanager een bemanningsbureau inschakelt, toch door belanghebbende het volledige bemanningsbeheer wordt verricht. Het Hof komt in haar uitspraak tot deze conclusie vanwege het feit dat, ondanks dat een aantal feitelijke werkzaamheden worden uitbesteed aan het bemanningsbureau, de eindverantwoordelijkheid van het bemanningsbeheer ligt bij belanghebbende. Het Hof stelt voorop dat het tonnageregime uitsluitend van toepassing is indien de belanghebbende zelf alle technische en bemanningsbeheerwerkzaamheden verricht. Waaronder mede moet worden begrepen dat zodanige werkzaamheden onder diens verantwoordelijkheid worden verricht. Dit uitgangspunt is, naar het oordeel van het Hof, ook in overeenstemming met het voor staatssteun geldende EU-recht. Dit betekent dat belanghebbende op haar volledige winst het tonnageregime mag toepassen.

Dat er door personeel van belanghebbende tijdens aanwezigheid in het buitenland gebruik is gemaakt van het versturen van e-mails met een Duitse afzender, doet volgens het Hof niet af aan het feit dat de werkzaamheden op het gebied van het bemanningsbeheer volledig in Nederland zou zijn verricht.

Tot slot

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat toepassing van het tonnageregime mogelijk blijft indien het bemanningsbeheer wordt uitbesteed aan een derde. Van belang is dat de eindverantwoordelijkheid en alle plichten voor het bemanningsbeheer ligt bij degene die de tonnageregeling toepast. Dit moet blijken uit de contracten.

Twijfelt u over de toepassing van het tonnageregime? Of heeft u andere vragen over het tonnageregime? Wij kunnen u hierover informeren en adviseren. Neemt u hierover gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren