Uw testament – iets belangrijkers is er niet!

Heeft u het goed geregeld? Voldoet het nog wel aan uw wensen? Wint u iedere 5 jaar advies in over uw testament? Weet u wat er gebeurd als u onverwachts overlijdt? Heeft u al een levenstestament?

Onze ervaring is dat het in veel gevallen niet zo goed geregeld is. Er is geen testament. Of het testament is verouderd. Of, erger nog, er staat iets anders dan men dacht dat er stond. Vaak heeft een testament geen prioriteit en dat is jammer. Want het zal maar gebeuren dat u er ineens niet meer bent. Wij geven u graag een aantal goede redenen om eens kritisch over het testament na te denken.

Een testament is nodig
Als u geen testament heeft, regelt de wet op welke wijze uw nalatenschap vererft. De wet geeft daarbij maar heel weinig keuzevrijheid. Als wij uitgaan van de situatie van een getrouwd stel met kinderen werkt dit als volgt. De wet bepaalt dat de langstlevende (als die er is) en de kinderen elk voor een gelijk deel erfgenaam zijn, dat de goederen in eigendom van de langstlevende komen en de kinderen elk een vordering krijgen ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is opeisbaar bij overlijden, faillissement of schuldsanering van de langstlevende. Als de langstlevende opnieuw wil trouwen (of een geregistreerd partnerschap wil aangaan) krijgen de kinderen recht op hun deel van de eigendom van de goederen.

Fiscaal pakt deze verdeling in tal van situaties niet zo gunstig uit. Afhankelijk van uw wensen, zorgen verschillende testamentvormen ervoor dat het bedrag aan verschuldigde erfbelasting kan worden verlaagd.

Indien u situatie afwijkt van dit voorbeeld, is de kans eigenlijk nog groter dat een belastingbesparing met een testament kan worden gerealiseerd.

Maar ook vanuit civielrechtelijk perspectief zijn er tal van redenen om een testament op te stellen. Bijvoorbeeld als u uw vermogen bij uw kinderen onder een bewind wilt stellen. Als u wilt regelen wie de voogdij over uw kinderen krijgt. Of als u niet wilt dat uw vermogen bij uw kinderen in een huwelijksgoederengemeenschap kan vallen. Dit zijn slechts enkele veelvoorkomende voorbeelden.

Checken en up-to-date houden is nodig
Ook als u al een testament heeft, is het nodig om dat periodiek te checken en up-to-date te houden. Ten eerste door de veranderingen in uw persoonlijke situatie. Bent u getrouwd? Heeft u kinderen of kleinkinderen gekregen? Is uw vermogen gegroeid of gekrompen? Of zijn uw wensen simpelweg veranderd? Allemaal redenen om eens kritisch naar uw testament te kijken. Helaas blijkt daarnaast maar al te vaak dat uw testament anders uitwerkt dan u denkt. Wat ons betreft de belangrijkste reden om eens met adviseur in gesprek te gaan.

Ten tweede veranderen de wet- en regelgeving en de inzichten in testamentvormen en -clausules. In 2010 is de schenk- en erfbelasting geïntroduceerd met tal van wijzigingen. Het is een goed idee om uw testament van vóór die datum eens te laten beoordelen. Naast dat de fiscale wetgeving is veranderd, zijn er ook nieuwe testamentclausules ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de praktische wensen van de cliënten. Ook dit is een reden om na een aantal jaar eens met een adviseur in gesprek te gaan.

Niet alleen uw testament is belangrijk
Uw testament staat niet op zichzelf. Het is van belang om uw testament in samenhang met tal van factoren te bekijken. De belangrijkste factoren zijn uw huwelijksgoederenregime (of geregistreerd partnerschap), de aanwezigheid van familie en de omvang en aard van uw vermogen. Mocht u bijvoorbeeld een onderneming bezitten, dan is het belangrijk om erover na te denken wie het bestuur van deze onderneming gaat voeren en of u een scheiding tussen eigendom en zeggenschap wilt maken. Ook voor andere vermogensbestanddelen kunt u hierover nadenken.

Bij een groter vermogen kunt u ook nadenken over estate planning, waarbij u al bij leven een deel van uw vermogen aan de volgende generatie schenkt om de latere erfbelasting te verminderen. Met betrekking tot die schenkingen bestaan allerlei mogelijkheden, zoals papieren schenkingen, een bewind, uitsluitingsclausules en dergelijke.

Het levenstestament
Een recent aandachtspunt vormt het levenstestament. Waar het normale testament de situatie na uw overlijden regelt, regelt het levenstestament de situatie vóór uw overlijden, indien u zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen. U kunt in uw levenstestament allerlei zaken regelen om toch zelf de regie te houden. Zo kunt u bepalen aan wie u een volmacht verleent om uw zaken waar te nemen. Ook kunt u bijvoorbeeld vastleggen of u wel of niet behandeld wilt worden bij ziekte en de wensen omtrent uw levenseinde. Ook praktische zaken zoals welk verzorgingstehuis u prefereert of de verzorging van uw huisdieren kunt u regelen.

Tot slot
Genoeg reden om eens kritisch na te denken over het opstellen van een testament of over de inhoud van uw huidige testament. Hoe goed heeft u het geregeld? Wij stellen altijd de vraag: wat wilt u dat er gebeurt als u morgen onverwachts overlijdt?

Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer informatie?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op
Deze website maakt gebruik van cookies.
Annuleren